Väsyessään metalli säröilee ja lopulta murtuu

Millainen prosessi metallin väsyminen on? Miten siitä saadaan tietoa? Metallin väsymisellä tarkoitetaan kiinteän, yhdestä tai useasta metallista koostuvan aineen rakenneominaisuuksien heikkenemistä, kun se altistuu vaihtuvalle rasitukselle yleensä melko pitkän ajan kuluessa. Pitkäaikaisen vaihtelevan kuormituksen alaisiin metallikappaleisiin muodostuu pysyviä mikroskooppisia vaurioita. Kun muutoksia syntyy tarpeeksi, kappale voi rikkoutua, vaikka rasitus ei ylittäisi edes hetkellisesti raja-arvoa, johon saakka sen pitäisi joka tapauksessa kestää.

Stressaantunut nainen sohvalla
© Shutterstock

Millainen prosessi metallin väsyminen on? Miten siitä saadaan tietoa? Metallin väsymisellä tarkoitetaan kiinteän, yhdestä tai useasta metallista koostuvan aineen rakenneominaisuuksien heikkenemistä, kun se altistuu vaihtuvalle rasitukselle yleensä melko pitkän ajan kuluessa. Pitkäaikaisen vaihtelevan kuormituksen alaisiin metallikappaleisiin muodostuu pysyviä mikroskooppisia vaurioita. Kun muutoksia syntyy tarpeeksi, kappale voi rikkoutua, vaikka rasitus ei ylittäisi edes hetkellisesti raja-arvoa, johon saakka sen pitäisi joka tapauksessa kestää. Siksi metallin väsyminen on suuri ongelma käyttökohteissa, joissa lujuus vaikuttaa esimerkiksi turvallisuuteen ja moottorien ja koneenosien kestävyyteen. Mikroskooppiset vauriot ovat tavallisesti särömäisiä. Ne alkavat jähmettyneiden metallikiteiden liitoskohdista eli raerajoista, joissa on usein alusta asti pieniä virheitä. Varsinaista väsymismurtumaa edeltääkin useimmiten niin sanottu särönkasvuvaihe. Metallin väsymistä koskeva perustieto hankitaan väsytyskokeilla. Väsymisprosessin eri vaiheita tutkitaan useimmiten röntgen-, ultraääni- ja ultraviolettivalomenetelmillä.