Timanttia hioo vain toinen timantti

Timantti on tunnetuista aineista kovinta, ja sitä käytetään muiden aineiden hiomiseen. Miten timantteja hiotaan?

Hiomaton timantti kivellä
© Shutterstock

Timantit ovat muodostuneet puhtaasta hiilestä, joka on altistunut kallioperässä kovalle paineelle ja kuumuudelle ja muuttunut kovaksi ja kiiltäväksi materiaaliksi. Siksi timanttia voidaan hioa vain toisella timantilla. Käytännössä hiontaan käytetään timantti-jauhetta, johon on sekoitettu oliivi-öljyä. Seos asetetaan levylle, joka pyörii noin 2 800 kierrosta minuutissa. Hionnan mahdollistaa se, että mineraalin kovuus vaihtelee ja riippuu suunnasta. Timantti on kiteinen aine, ja hionnan aikana käytetään hyväksi sen luonnollisia tasomaisia pintoja. Kovimpia ovat oktaedri eli kahdeksantahokaspintojen kanssa samansuuntaiset pinnat. Kahdeksantahokas on kidemuoto, jossa on ikään kuin alas- ja ylöspäin osoittava pyramidi. Pehmeimpiä taas ovat heksaedri eli kuusitahokas-pintojen kanssa samansuuntaiset pinnat. Hiomiseen käytettävässä timantti-jauheessa on aina joitain jyväsiä, jotka ovat työstettävää timanttia kovempia, ja siksi hiominen ylipäätään on mahdollista. Vaihtelevan kovuuden vuoksi myös timanttien jauheeksi murskaaminen onnistuu. Jos timantti altistetaan paineelle tietystä kulmasta, se on yllättävän epävakaa. Hiomiseen, leikkaamiseen ja kiillottamiseen käytetään sekä keinotekoisesti valmistettuja että epäpuhtaita tai värivirheisiä luonnon timantteja. Yleensäkin vain alle kolmasosa timanteista on niin korkealaatuisia, että ne kelpaavat koruiksi.