Ruostumaton teräs voi ruostua

Mitä käsite ”ruostumaton teräs” tarkoittaa? Miten rautapitoisen teräksen ruostuminen estetään?

Keittiövälineitä ruostumattomasta teräksestä
© Shutterstock

Ruostumattomiksi teräksiksi kutsutaan teräslaatuja, joille on ominaista hyvä korroosionkestävyys. Korroosiolla puolestaan tarkoitetaan aineen, varsinkin metallien syöpymistä kemiallisten tai sähkökemiallisten reaktioiden vuoksi. Kun on kyse raudan tai rautaseosten korroosiosta, käytetään usein käsitettä ruostuminen, jonka pääasiallinen syöpymistuote on hydratoitunut rautaoksidi eli ruoste. Teräkseen, joka on raudan ja hiilen seos, voidaan lisätä erilaisia aineita, jotka vaikuttavat sen ominaisuuksiin. Näistä ns. seosaineista teräksen korroosionkestävyyteen vaikuttaa etenkin kromi. Ruostumattomat teräkset jaetaan martensiittisiin, ferriittisiin ja austeniittisiin teräksiin. Martensiittinen teräs sisältää kromia 12–15 prosenttia, ferriittinen 14–30 prosenttia ja austeniittinen 16–26 prosenttia. Tunnetuimpia ruostumattomista teräksistä ovat austeniittiset teräkset, joihin on seostettu kromin lisäksi nikkeliä. Kromi estää ruostumisen olemalla tavallaan askeleen edellä ruostetta, sillä se ennättää muodostaa näkymättömän tiiviin kromioksidipeitteen. Tämä kalvo hillitsee tehokkaasti syöpymisreaktioita. Monilla on kokemuksia mm. ruokailuvälineistä, jotka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä mutta jotka ovat silti ruostuneet. Ruostumattomien teräslaatujen ja niistä valmistettujen esineiden korroosionkestävyys voi vaihdella paljon. Laadukas teräs on kallista, mikä heijastuu teräsesineiden hintaan. Ehkä kuluttajan olisi hyvä muistaa, että ruostumaton onkin ”vain” hyvin korroosiota kestävää terästä.