Shutterstock
Lasi, jossa on vettä

Miksi lasi on läpinäkyvää?

Miksi lasi on läpinäkyvää, kun useimmat muut materiaalit taas eivät ole?

Lasi on lyhyesti sanottuna läpinäkyvää, koska sen elektronit eivät "jarruta" näkyvää valoa toisin kuin useimpien muiden materiaalien elektronit.

Valo koostuu fotoneiksi kutsutuista hiukkasista, ja kun ne osuvat materiaaliin, ne vaikuttavat sen elektroneihin.

Elektronit kiertävät atomiytimiä sisältämänsä energian mukaan eri radoilla eli energiatasoilla.

Jos fotoni sisältää kylliksi energiaa, se voi luovuttaa sisältämänsä energian elektronille, jolloin se voi vaihtaa rataa suurienergiaisemmalle tasolle.

Jos fotonin energia ei riitä elektronin siirtymiseen, fotoni jatkaa matkaa materiaalin läpi.

Näkyvän valon fotoneissa ei ole kylliksi energiaa, jotta ne voisivat siirtää lasin atomien elektroneja radalta toiselle, jolloin valo pääsee lasin läpi silmään häiriintymättä.

Tällöin lasi näyttää meistä läpinäkyvältä.

Tämä pätee tosin vain näkyvään valoon.

Ultraviolettivalon aallonpituus on lyhyempi kuin näkyvän valon, eikä ihmissilmä pysty erottamaan sitä. Sen fotonit sisältävät niin paljon energiaa, että sitä voi siirtyä lasin elektroneihin ja että se voi saada ne vaihtamaan rataa.

Tästä syystä ikkuna jarruttaa ultraviolettivaloa mutta päästää näkyvän valon läpi.

Lasi jarruttaa myös jonkin verran infrapunavaloa – arkikielessä lämpöä – joka on säteilyä, jonka aallonpituudeltaan pidempää kuin näkyvä valo.