Shutterstock

Kuinka paljon tekolumi saastuttaa?

Kohoavat lämpötilat ja lumen väheneminen johtavat siihen, että moni talviurheilukeskus joutuu tekemään oman lumensa. Kuinka paljon tykkilumi saastuttaa verrattuna luonnon lumeen?

Jokainen talviurheilukeskus tavoittelee laskettelukauden alussa puhtaan valkoisia rinteitä. Jos taivaalta ei ole tiedossa luonnon lunta, lumitykit käynnistetään, jotta rinteet saadaan peittoon.

Lumitykit tuottavat lunta sekoittamalla kylmää vettä kompressorin tuottamaan paineilmaan. Kun vettä ruiskutetaan lumitykin suusta pieninä pisaroina, se jäätyy lumikiteiksi kohdatessaan kylmän ilman.

Mikrobit muodostavat hiutaleita

Prosessin tehostamiseksi lumikiteiden muodostumista voidaan edistää lisäämällä veteen Snomax-nimistä mikrobivalmistetta. Mikrobit toimivat tiivistymisytiminä, joiden ympärille vesi kiteytyy helposti.

Snomax ei ole valmistajan mukaan sinänsä ympäristölle haitallista. Lumitykit kuluttavat kuitenkin suuria määriä sähköä, ja sitä tuotetaan esimerkiksi dieselgeneraattoreilla, joista ilmaan pääsee hiilidioksidia ja haitallisia hiukkasia.

Kiinan talviolympialaisissa luisteluradoilla käytetään luonnollisia kylmäaineita eikä fluorihiilivetyjä, jotka ovat kasvihuonekaasuja.

© Shutterstock

Ovatko Pekingin talviolympialaiset ilmastoneutraalit?

Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) mukaan 100 prosenttia vuoden 2022 talviolympialaisten sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten auringolla ja tuulella.

Lisäksi viisi Pekingin vuoden 2008 kesäolympialaisiin rakennettua areenaa on vain uudistettu kisoja varten. Esimerkiksi betonin ja teräksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat siksi alhaisemmat kuin muilla isäntämailla.

Kolmas ilmastoteko on luonnon hiilidioksidin käyttö luistinratojen kylmäaineena. Yleensä siihen käytetään otsonikerrosta tuhoavia synteettisiä fluorihiilivetyjä, jotka ovat jopa 4 000 kertaa niin voimakkaita kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidi. Tämä säästää IOC:n mukaan 3 900 auton vuotuiset hiilidioksidipäästöt.

Ovatko Pekingin kisat silti ilmastoneutraalit? Eivät ilman kompensaatiota, sillä koko hankkeen päästöt ovat 1,3 miljoonaa tonnia eli saman kuin 325 000 auton vuosipäästöt.

Kompensointi tapahtuu esimerkiksi istuttamalla metsiä.

Toinen merkittävä ilmastovaikutuksen lähde on suuri vedenkulutus, joka verottaa paikallisia vesivarantoja.

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että tykkilumi on painavampaa kuin luonnon lumi ja siksi sen sulaminen kestää pidempään. Lumikausi pitenee useilla viikolla, mikä vaikuttaa alueen kasvien kasvukauteen.