Käytetty tuulivoimala

Kierrätetäänkö vanhoja tuulivoimaloita?

Mtä täysinpalvelleille tuulivoimaloille tapahtuu? Ovatko ne ympäristöongelma?

Vaikka tuulisähkö on mitä puhtainta uusiutuvaa energiaa, käytöstä poistettavat tuulivoimalat kuormittavat ilmastoa. Asia kävi ilmi laajassa tutkimuksessa, jonka teki insinööri Leon Mishnaevsky Tanskan teknillisestä yliopistosta ja joka julkaistiin Materials-tiedelehdessä helmikuussa 2021.

Pahimman jäteongelman aiheuttavat roottorin lavat, jotka ovat yleensä voimalan ensimmäisenä pettäviä pääosia. Ne kestävät tavallisesti 20–25 vuotta, ja niiden kuluminen johtuu muun muassa ilman epäpuhtauksista, kuten hiekanjyvistä ja siitepölystä.

Lavat koostuvat tyypillisesti useista eri materiaaleista, eikä yhdistelmää ole helppo hajottaa erikseen kierrätettäviksi aineiksi. Lapa voi olla esimerkiksi kovamuovia, lasikuitua ja balsapuuta tai PVC:tä, hiilikuitua ja vaahtoa tai jotakin muuta yhdistelmää.

Kunnostus pidentää elinkaarta

Lapojen eri aineiden talteenotosta ja uudellenkäytöstä on Leon Mishnaevskyn mukaan vaikea saada mielekästä.

Esimerkiksi 6,5 tonnin painoisen lavan muuttaminen jalkakäytävän valmistusaineeksi aiheuttaa noin 200 tonnin hiilidioksidipäästöt, kun taas lavan viemisestä kaatopaikalle seuraa vain tonnin hiilidioksidikuorma.

Leon Mishnaevsky pitää parhaana ympäristötekona lapojen kunnostamista, jotta niitä voidaan käyttää edelleen tuulivoimaloissa. Noin kolmen tonnin hiilidioksidipäästöillä 6,5-tonninen lapa pysyy käytössä eikä toista tarvitse valmistaa tilalle.

Tuulivoimalan maston ja konehuoneen metalli on sen sijaan suhteellisen helppo kierrättää.