Katsojamäärät selville tv-mittaritutkimuksella

Lehdissä julkaistaan tietoja televisio-ohjelmien katsojamääristä. Millä tavalla luku saadaan selville? Onko kyse arviosta?

Vanhoja retrotelevisioita, retro-tv
© Shutterstock

Suomessa selvitystä eri ohjelmien katsojamääristä kutsutaan nykyään tv-mittaritutkimukseksi. Ihmisten televisionkatselua on tutkittu Suomessa jo vuodesta 1960 lähtien. Tuolloin tutkimukseen osallistuneet henkilöt tekivät muistiinpanoja siitä, mitä ohjelmia he kulloinkin katsoivat. Muistiinmerkinnät tehtiin 15 minuutin jaksoina. Vasta vuonna 1987 televisionkatselun seurannassa siirryttiin sekuntiaikatauluun: tutkimukseen valitut kotitaloudet saivat elektronisen tv-mittarin, joka rekisteröi katselun sekunti sekunnilta. Tv-mittaritutkimukseen on valittu satunnaisperiaatteella 900 kotitaloutta, joissa on yhteensä noin 2000 henkilöä. Tutkimukseen osallistuvat kaikki neljä vuotta täyttäneet perheenjäsenet. Tutkimusperheen televisioon (televisioihin) liitetään mittari, joka rekisteröi katselun kaikkina vuorokaudenaikoina. Mittaria ohjataan kaukosäätimellä, jossa jokaisella käyttäjällä on oma tunnusnäppäin. Tiedot siirtyvät puhelinlinjaa pitkin Finnpaneliin, joka käsittelee ja julkaisee katselutiedot.