Höyrystyminen viilentää

Miten ilmastointilaite voi muuttaa sisäilman viileäksi, kun ulkona on helle?

Girl playing with aircondition

Ilmastointilaite toimii samalla tavalla kuin jääkaappi. Siinä on lämpöpumppu, joka siirtää lämpöä sisältä ulos. Pumpun toiminta perustuu fysiikan lakiin, jonka mukaan neste höyrystyessään sitoo lämpöä ympäristöstään ja höyry nesteeksi tiivistyessään taas luovuttaa lämpöä ympäristöönsä.

Ilmastointilaitteessa kiertää kylmäainetta. Ensin nestemäinen kylmäaine johdetaan höyrystimeen, jonka alhaisessa paineessa se höyrystyy. Samalla kylmäaine sitoo lämpöä ja höyrystimen putkiston pinta viilenee. Kun putkien yli kulkee puhaltimesta ilmavirta, viileä ilma siirtyy huoneeseen. Höyrystimestä kylmäaine menee kompressoriin, jossa se puristuu niin kovaan paineeseen, että se nesteytyy.

Silloin syntyy lämpöä, joka puhalletaan ulos sisätiloista. Koska viileä ilma sitoo vähemmän kosteutta kuin lämmin, ilmastointilaite kuivattaa ilmaa. Kosteus tiivistyy lauhdevedeksi.

Ilmastointilaite imee lämmön ulos

Ilmastointilaitteessa kiertää kylmäaine, joka höyrystyessään sitoo itseensä lämpöä ja muuttuessaan takaisin nesteeksi vapauttaa sen lauhduttimen kautta ulkoilmaan.

  1. Nestemäinen kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilin kautta höyrystimen putkiin.

  2. Höyrystimessä kylmäaine muuttuu höyryksi,jolloin se imee lämpöä ja putkien pinta jäähtyy.

  3. Puhallin tuo sisään viileää ilmaa höyrystimestä.

  4. Höyrystynyt kylmäaine imetään kompressoriin, joka puristaa sitä, jolloin paine kasvaa ja höyry nesteytyy.

  5. Nesteytyminen vapauttaa kylmäaineesta lämpöä. Se puhalletaan lauhduttimella ulkoilmaan. Kylmäaine palaa paisuntaventtiiliin.

  6. Termostaatti sulkee laitteen, kun haluttu sisälämpötila on saavutettu.