Shutterstock

Voiko hiilivoimala toimia uraanilla?

Energiakriisejä ehkäistäkseen yhdysvaltalaistutkijat aikovat muuttaa olemassa olevia hiilivoimaloita niin, että niissä voidaan käyttää uraania. Onko tämä mahdollista?

Hiilivoimala ei voi käyttää uraania polttoaineena, mutta hiilivoimalan osia voidaan käyttää uudelleen ydinvoimaloissa. Teoriassa voidaan nimittäin muuttaa lämmönlähde, joka tuottaa höyryä, hiilestä uraaniksi ja käyttää edelleen samoja turbiineja ja generaattoreja sähköntuotantoon.

Usein paras ratkaisu on kuitenkin muuttaa koko järjestelmä, varsinkin jos hiilivoimalalla on jo paljon käyttövuosia. Silloinkin voidaan käyttää uudelleen aluetta, rakennuksia, teitä, muuntajia, suurjännitejohtoja jne. Yhdysvalloissa vuonna 2022 laaditussa raportissa päädytään siihen lopputulokseen, että tällainen toiminta olisi kannattavaa.

Vanhat laitokset nelinkertaistaisivat ydinvoiman määrän

Yhdysvaltojen energiaministeriön raportti osoittaa, että muunnellut hiilivoimalat, niin kutsutut coal-to-nuclear- tai C2N-voimalat, voisivat nelinkertaistaa Yhdysvaltojen ydinvoimalla tuottaman sähkön määrän 350 GW:iin. Se vastaa yli 23 000:n Vestan suurimman 15 MW:n tuulivoimalamallin kapasiteettia.

Raportin laskelmat osoittavat, että tällaisen C2N-ydinvoimalan hinta on 15–35 prosenttia edullisempi kuin täysin uuden ydinvoimalan.

Minireaktori korvaa hiilen

TerraPower-yritys on kehittänyt minireaktorin, joka asennetaan vanhaan hiilivoimalaan.

Claus Lunau

1. Uraani pysyy lämpimänä vuosikymmeniä

Reaktorissa on 169 kappaletta uraani-238-sauvoja, jotka koko ajan pyörivät toistensa ympäri. Siten niistä vapautuu energiaa tasaisesti ja ne kestävät vuosikymmeniä.

Claus Lunau

2. Muuttuneet atomit antavat energiaa

Kun neutronit osuvat urani-238:aan, syntyy urani-239:ää, joka puolestaan hajoaa neptunium-239:ksi ja jälleen plutonium-239:ksi. Kun neutronit osuvat plutonium-239:ään, vapautuu energiaa ja lisää neutroneja.

Claus Lunau

3. Sulasuola jäähdyttää reaktoria

Reaktoria ympäröi sulasuola, joka imee energiaa ja siirtää sen turbiineille ja generaattoreille. Sulasuola siirtää kahdeksan kertaa niin paljon energiaa kuin vesi.

Claus Lunau

Raportissa käsiteltiin kaikkiaan 394:ää hiilivoimalaa, joista osa on aktiivisia, osa jo käytöstä poistettuja. Ne muodostavat suuren osan Yhdysvaltojen hiilivoimaloista, ja 80 prosenttia niistä soveltuisi C2n-voimalaksi.

Ensimmäinen projekti on itse asiassa jo käynnissä Kemmererin kaupungissa Wyomingin osavaltiossa.

Maalämpökin soveltuu hiilivoimalaan

Ydinenergia ei kuitenkaan ole ainoa mahdollisuus hiilivoimaloiden uusiokäytölle. Myös maalämpö voi tulla kyseeseen.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen Quaise-yritys kehittää parhaillaan mullistavaa poraustekniikkaa, jolla voidaan saada 500-asteista vettä jopa 20 kilometrin syvyydestä.

Yhdysvaltojen sähköntuotannosta 19 prosenttia tulee ydinvoimaloista. Euroopassa vastaava luku on 22.