OceanBased Perpetual Energy

Voimala jauhaa sähköä Golfvirrasta

Merivirrat ovat olleet unohdettu energialähde, mutta nyt tilanne on muuttumassa. Yhdysvaltalaisyritys aikoo rakentaa mereen voimalan, joka tuottaa viidessä vuodessa Golfvirrasta yhtä paljon sähköä kuin 2 000 tuulimyllyä.

Yhdysvaltalaisyritys OceanBased Perpetual Energy testaa parhaillaan merivirtojen käyttöä energiantuotantoon 30 kilometrin päässä Floridan rannikosta. Testihankkeessa on mukana Florida Atlantic -yliopiston tutkijoita.

Testeissä on kokeilty erilaisia sähköä tuottavia turbiineja, jotka kelluvat pinnan alla ja pyörivät Golfvirran voimasta.

Golfvirta on vuolas merivirta, joka kuljettaa lämmintä vettä Meksikonlahdelta Pohjois-Atlantille. Virran nopeus on 5,5–9 kilometriä tunnissa eli siinä on kosolti energiaa.

Katso, miten Golfvirran turbiini toimii:

Kuin tuulimylly veden alla

Testihankkeen alustavat tulokset ovat lupaavia. OceanBased Perpetual Energy on testannut kolmea turbiinityyppiä käyttämällä niitä veden alla 24 tunnin ajan. Parhaat tulokset saatiin mallilla, joka muistuttaa yhden siiven päälle asennettua lentokonemoottoriparia.

Merivirtavoimala toimii suurin piirtein samalla tavoin kuin tyylimylly. Merivirrassa kulkevan nesteen voima panee turbiinin siivet pyörimään ja siivet liikuttavat sähköä tuottavaa generaattoria.

Merivirralla on kuitenkin yksi merkittävä etu tuuleen nähden. Merivirta ei vaihtele. Se on käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa, ja sen suunta ja nopeus ovat suunnilleen samat koko ajan.

Yhdysvaltalaisetn kehittämät merivirtaturbiinit ovat ensimmäinen yritys tuottaa sähköä Golfvirrasta.

© OceanBased Perpetual Energy

Generaattorin tuottama sähkö johdetaan vedenalaista kaapelia pitkin rantaan, jossa kaapeli liitetään sähkönjakeluverkkoon.

Seurauksia merieläimille ei tunneta

OceanBased Perpetual Energy -yrityksen tavoite on kunnianhimoinen. Viiden vuoden kuluessa se aikoo asentaa Golfvirtaan niin monta turbiinia, että niiden yhteisteho on viisi gigawattia. Se vastaa noin viittätuhatta tuulimyllyä.

Se kuulostaa paljolta, mutta USA:n energiaministeriö on arvioinut, että kaikkiaan Golfvirrasta voitaisiin saada 45 terawattituntia sähköä vuodesta. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin Ruotsin kaikki tuulivoimalat tuottavat vuodessa ja noin puolet koko Suomen sähkönkulutuksesta.

Vielä voi kuitenkin tulla mutkia matkaan. Vedessä toimivat turbiinit pitää rakentaa niin, että merivesi ei pääse syövyttämään niiden rakenteita. Se ei aivan helppoa. Lisäksi turbiinien huoltotoimenpiteet pinnan alla ovat kalliita.

Epäselvää on vielä sekin, miten vedenalaiset voimalat vaikuttavat meren eläimistöön. Pieni määrä turbiineja ei ole haitaksi, kertoo yhdysvaltalaisen Georgian teknillisen korkeakoulun tutkimus, mutta isojen rakennelmien vaikutuksesta ei ole tutkittua tietoa.

Ocean Based Perpetual Energyn testihankkeen odotetaan tuovan vastauksia avoimiin kysymyksiin.