Shutterstock
aurinkokennon tuulimylly

Uusiutuvat ohittivat öljyn, kaasun ja hiilen EU:ssa

Vuonna 2020 EU:ssa tuotettiin ensimmäistä kertaa enemmän sähköä uusiutuvilla energiamuodoilla kuin fossiilisilla polttoaineilla.

Viime vuonna eurooppalaisten sähkönkulutus oli ilmastoystävällisempää kuin koskaan. Myös niiden, joilla oli ihan tavallinen sähkösopimus.

Viime oli nimittäin ensimmäinen kerta EU:n historiassa, kun sähköä tuotettiin enemmän uusiutuvilla energiamuodoilla kuin fossiilisilla polttoaineilla, kuten öljyllä, kaasulla ja hiilellä. Näin kertoo raportti, jonka ovat julkaisseet ajatuspajat Agora Energiewende ja Ember.

Historiallinen käänne kertoo, että EU:n vihreä muutos etenee.

Kivihiilen osuus puoliintui

Eniten on vähentynyt kivihiilen kulutus. Viidessä vuodessa hiilivoimalla tuotetun sähkön osuus on puolittunut. Vuonna 2020 vain 13 prosenttia EU-maissa kulutetusta sähköstä oli tuotettu hiilivoimaloissa.

Vihreän käänteen takana on raha. Hiilivoimaloiden tuottavuus uusiutuviin energianlähteisiin verrattuna on heikentynyt merkittävästi, sillä hiilidioksidipäästöistä pitää EU:ssa maksaa.

Yritykset voivat ostaa päästöoikeuksia, mutta niitä on rajoitettu määrä, joten hinta nousee kysynnän mukaan. Yhdessä vuodessa yhden hiilidioksiditonnin päästöoikeuden hinta on noussut noin 50 prosenttia. Se on nyt noin 35 euroa.

Kun hiilidioksidipäästöjen hinta nousee, yrityksillä on kannustin luopua hiilestä ja muista ilmastoa kuormittavista energianlähteistä ja investoida ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin.

Uusiutuvien energiamuotojen tuottavuus ei johdu pelkästään päästökaupasta. Myös energiatekniikka kehittyy nopeasti.

Vuonna 2015 tehokkaimmat aurinkopaneelit pystyivät muuttamaan sähköksi 18,2 prosenttia auringon säteilyenergiasta. Jo vuonna 2019 USA:ssa kehitettiin aurinkopaneeli, jonka hyötysuhde oli 47 prosenttia.

Viime syksynä Kansainvälinen energiajärjestö IEA totesi, että aurinkovoima on nyt edullisin tapa tuottaa sähköä.

Vuonna 2020 Saksassa kolmasosa sähköstä tuotettiin aurinko- ja tuulivoimalla. Tanskassa päästiin lähes kahteen kolmasosaan. Suomessa niiden osuus oli hieman yli 12 prosenttia. Kun mukaan otetaan vesivoima ja biomassa, uusiutuvien energiamuotojen osuus Suomessa oli 51 prosenttia.

Tekniikka tehostuu

Aurinkovoiman kehitys on pitkälti uusien entistä tehokkaampien aurinkopaneelien ansiota. Uusissa niin sanotuissa multi junction -paneeleissa on useita kerroksia päällekkäin.

Vanhat aurinkopaneelit koostuvat vain yhdestä materiaalista eli piistä. Se pystyy kuitenkin hyödyntämään vain enintään 30 prosenttia auringonsäteilyn spektristä.

Kun aurinkopaneelissa on useita kerroksia eri materiaaleista, esimerkiksi piikerros ja perovskiittikerros, paneelin hyötysuhde kasvaa, koska eri aineet reagoivat auringonsäteilyn eri osiin.

Nopeammin ilmastotavoitteisiin

Siirtymä kohti uusiutuvia energianlähteitä on odotettu ja välttämätön.

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050. Jos se aikoo saavuttaa tavoitteensa, uusiutuvien osuuden on kasvettava nopeasti.

Vuonna 2020 uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön osuus kasvoi 51 terawattituntia. Se vastaa suunnilleen Belgian ja Alankomaiden kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta.

Jotkut tutkijat ovat laskeneet, että siirtymän pitäisi tapahtua tuplasti nopeammin. Päästötöntä sähköä tarvitaan lisää 100 terawattituntia vuodessa, jotta se vuonna 2050 kattaa koko sähköntarpeen.