Energy Vault

Puhdas energia tallettuu betonilohkareisiin

TAISTELU ILMASTOSTA: Insinöörit ovat kehittäneet puhtaan energian varastointiin uuden menetelmän, joka ei perustu veteen. Siinä rakennetaan betonilohkareista torni, joka sitten puretaan.

Tuulivoimaloista ja aurinkokennoista on viime vuosina kehittynyt niin tehokkaita, että iso osa energiantarpeesta voitaisiin tyydyttää uusiutuvilla energianlähteillä.

Toisaalta etsitään koko ajan tehokkaita tapoja varastoida puhdasta energiaa niin, että sitä saataisiin käyttöön silloinkin, kun aurinko ei paista tai tuuli ei puhalla.

Energiavarasto ei ole riippuvainen järvistä ja joista

Sveitsissä Energy Vault -yrityksessä on saatu yksinkertainen mutta nerokas idea. Siinä käytetään hyväksi samaa periaatetta kuin vesivoimaloissa.

Niissä vettä usein padotaan altaisiin, ja kun veden potentiaalienergiaa tarvitaan, vesi johdetaan hallitusti voimalaan pyörittämään generaattoreita.

Energiavarasto hyödyntää painovoimaa

Sähkönostureilla voidaan varastoida energiaa pinoamalla isoista betonilohkareista torni. Energiaa vapautuu, kun lohkareet nostellaan taas alas.

Varastointi

Varastointi tapahtuu niin, että lohkareet nostetaan maan tasoa
korkeammalle. Tällöin lohkareet sisältävät potentiaalienergiaa.

1

Purku

Purku tapahtuu laskemalla lohkareet maan tasolle. Niihin kiinnitetty
teräsvaijeri käyttää generaattoria ja muuttaa liike-energian sähköksi.

2
© Energy Vault

Energy Vaultin uuden konseptin etuna on se, että se ei ole riippuvainen järvistä ja joista.

Sen sijaan energiaa varastoidaan siinä 35 tonnin betonilohkareisiin, jotka nostetaan 120 metrin korkeuteen sähköisillä nostokurjilla.

Yksi laitos tyydyttää 1 250 keskivertotalouden sähköntarpeen

Kun sähköä on tarjolla runsaasti, nostokurjet rakentavat lohkareista korkeita torneja pinoamalla niitä päällekkäin, ja kun energiaa tarvitaan käyttöön, lohkareet lasketaan maahan yksi kerrallaan.

Lohkareisiin kiinnitetyt teräsvaijerit pyörittävät generaattoria, joka muuttaa liike-energian sähköksi.

Sveitsiläisyritys suunnittelee parhaillaan laitosta, joka voisi varastoida energiaa jopa 80 megawattituntia.

Täyteen ladattuna siitä voitaisiin saada kahdeksan megawatin teho 16 tunnin ajan. Määrä riittäisi tyydyttämään 1 250 keskivertotalouden sähköntarpeen.