Nykykeinoin lämpökin muuntuu sähköksi

Aurinkokenno muuntaa valoa sähköksi. Voiko muuta sähkömagneettista säteilyä, kuten lämpöä, muuntaa sähköksi?

Helleaalto Pariisissa
© Shutterstock

Sähkömagneettisen säteilyn spektri on laaja. Sen toisessa päässä ovat pienienergiaiset radioaallot ja toisessa päässä suurienergiainen gammasäteily. Lämpösäteily ja näkyvä valo sijoittuvat ääripäiden väliin. Aurinkokennoissa hyödynnetään pääasiassa näkyvän sähkömagneettisen säteilyn eli valon energiaa. Valo sisältää yleensä noin tuhat kertaa niin paljon energiaa kuin pitempiaaltoinen lämpö- eli infrapunasäteily. Lämpösäteily ei riitä nykyisten aurinkokennojen käyttövoimaksi, mutta vireillä on hankkeita, joissa kehitetään uusia teknii-koita. Muun muassa Yhdysvalloissa Utahin yliopistossa on keksitty yksi kaksivaiheinen menetelmä. Siinä kerätään ensin tietty määrä lämpöä. Kun ”lämpölataus” on riittävän voimakas, se laukaisee ääniaallon. Ääniaalto ohjataan pietsosähköiseen materiaaliin, jossa ääniaallon energia muuttuu sähköksi. Utahin yliopiston menetelmällä jopa viidennes lämmön sisältämästä energiasta voidaan muuntaa sähköksi. Idean pohjalta aiotaan kehittää uudentyyppisiä aurinkokennoja ja keinoja ottaa talteen esimerkiksi voimalaitosten hukkalämpöä.