Öljyntuotanto Venäjä

Miten fossiiliset polttoaineet voisi korvata?

Voitaisiinko Pohjois-Euroopassa siirtyä hiilestä, öljystä ja kaasusta tyystin uusiutuvaan energiaan ja tulla omavaraiseksi? Mitä silloin käytettäisiin?

Voitaisiinko Pohjois-Euroopassa siirtyä hiilestä, öljystä ja kaasusta tyystin uusiutuvaan energiaan ja tulla omavaraiseksi? Mitä silloin käytettäisiin?

Shutterstock

Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, hiili ja maakaasu, tyydyttävät yli 50 prosenttia useimpien Euroopan maiden energiantarpeesta. Esimerkiksi Alankomaissa luku on tosin liki 90 prosenttia.

Mark Z. Jacobsonin johtaman kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan ne 139 valtiota, jotka julkaisevat energiatilastonsa, voisivat olla vihreän energian suhteen täysin omavaraisia jo vuonna 2050.

Tutkijaryhmä ei laskenut uusiutuvaan energiaan ydinvoimaa, joka kattaa merkittävän osan muun muassa Ruotsin ja Suomen energiantarpeesta. Vaikka ydinvoimaloissa ei kuluteta fossiilisia polttoaineita, niillä on muita ongelmia, kuten ydinjätteen loppusijoitus.

Sama koskee jätteen ja biomassan polttoa, joka sinällään voi olla hiilidioksidineutraalia. Polttaminen voi silti saastuttaa, ja lisäksi tutkijat ovat sitä mieltä, että koko maapallon viljelyala pitäisi jatkossa varata väestönkasvun vuoksi ruoantuotannolle, eikä tilaa jää energiakasveille.

Vihreä energia ja niukka kulutus

Huolimatta siitä, että YK:n ennusteiden mukaan maapallon väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä 9,74 miljardiin, mainittujen 139 maan energiantuotanto laskee. Vuonna 2050 energiankulutuksen arvioidaan olevan keskimäärin 42,5 prosenttia nykyistä pienempi henkeä kohti.

Kulutuksen väheneminen on mahdollista, koska vihreä sähköntuotanto on tehokkaampaa kuin esimerkiksi sen tuotanto hiilellä ja koska esimerkiksi ilma-vesilämpömpumppu lämmittää veden vähemmällä energialla kuin vaikkapa kaasulämmitin.

Jos suunnitelmaa noudatetaan tarkkaan vuoteen 2050, tutkijat ovat varmoja siitä, että ilmaston lämpeneminen voi jäädä alle 1,5 asteen ja että samalla syntyy 24,3 miljoonaa uutta kokoaikaista työpaikkaa.