Shutterstock

Millä säällä saadaan halvinta sähköä?

Sähkö kallistunut rajusti viime vuoden aikana, ja hinta vaihtelee vuorokauden ajan ja sään mukaan. Millä säällä sähkö on halvinta?

Sähkön hintaa ohjaa kysyntä ja tarjonta. Molemmat vaihtelevat sään mukaan.

Tarjonta vaihtelee, koska vesivoimalat tarvitsevat sadetta, aurinkovoimalat paistetta ja tuulivoimalat tuulta. Kysyntä seuraa lämpötilaa. Kylmällä sähköä kuluu paljon lämmitykseen.

Viime kesäkuussa sähkön hinta Suomessa vaihteli 45,7 sentistä nollaan kilowattituntia kohti. Taustalla oli pitkälti tuulisähkön tuotannon vaihtelu.

Huonolla säällä halpaa sähköä

Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta vesivoima on tärkein uusiutuva energianlähde sähköntuotannossa. Sähkö on halpaa, kun sataa paljon. Vuoden 2022 kesän kuivuus nosti sähkön hintoja rajusti muun muassa Etelä-Norjassa, kun vesivoimalat eivät toimineet täydellä teholla.

Tanskassa sähkö on halvinta tuulisella säällä, etenkin keväällä ja syksyllä. Kylmällä säällä tuulivoimalat pyörivät paremmin kuin lämpimällä. Kun mittari on nollassa, tuulimylly tuottaa samalla tuulen nopeudella jopa 7 prosenttia enemmän sähköä kuin 20 asteen lämpötilassa.

Euroopassa on yhteinen sähköverkko, joten kysynnän ja tarjonnan vaihtelut vaikuttavat kauas. Jos Saksassa kysyntä kasvaa ja Norjassa vesivoiman tuotanto vähenee, hinnat nousevat Suomessakin.

Vuonna 2020 uusiutuvilla energialähteillä katettiin Suomen sähköntuotannosta 52 prosenttia. Siitä 45 prosenttia tuotettiin vesivoimalla ja 23 prosenttia tuulivoimalla.