Shutterstock
Vesivoimalaitos ja pato

Maailma on täynnä oivia energiavarastoja

Luonnon muovaamiin altaisiin voidaan varastoida niin paljon energiaa, että se riittää koko ihmiskunnan tarpeisiin.

Eri puolilla maailmaa on yli puoli miljoonaa paikkaa, joihin voidaan varastoida uusiutuvaa energiaa. Näin ovat laskeneet Australian kansallisen yliopiston tutkijat.

Sitä mukaa kuin päästöttömän energian käyttö kasvaa ja aurinko- ja tuulivoima ja muut uusiutuvat energiamuodot tulevat yhä tehokkaammiksi, energian varastoinnin tarve lisääntyy.

Aurinko- ja tuulienergiaa kun ei voida tuottaa aina silloin, kun energian kulutus on suurinta.

Ratkaisu löytyy luonnosta

Ratkaisuksi on kehitelty akkujärjestelmiä, mutta niillä ei vielä pystytä varastoimaan riittävän suuria määriä energiaa tarpeeksi pitkäksi ajaksi. Avuksi onkin esitetty tekojärviä ja muita altaita.

Ideana on käyttää aurinko- ja tuulienergia veden pumppaamiseen alavalla maalla olevasta altaasta korkeammalla olevaan altaaseen. Näin energia säilyisi veden muodossa siihen asti, kun sitä tarvitaan.

Kun energian kulutus kasvaisi suuremmaksi kuin tuotanto, vettä juoksutettaisiin altaista vesivoimalan turbiineihin tuottamaan sähköä.

Varastoja taajaan asutuilla seuduilla

Australialaistutkijat ovat kartoittaneet satelliittikuvista luonnolliset maastonkohdat, joita voitaisiin käyttää vesivoimaloiden altaina.

Kartoituksen mukaan sopivia vesialtaita on noin 530 000. Kaikkein parasta on se, että suurin osa luontaisista voimala-altaista sijaitsee taajaan asutuilla seuduilla, missä energiankulutuskin on suurinta.

Tosin Suomen kannalta ikävä havainto kartoituksessa on se, että juuri Pohjois-Euroopassa vesivarastopaikkoja on vähän.

© ANU/AREM

Paras energia­varasto on lähellä kuluttajaa

Luonnolliset maastonkohdat, joita voitaisiin käyttää energiavarastoina eli vesivoimaloiden altaina, sijaitsevat suurelta osin taajaan asutuilla alueilla, missä myös energiankulutus on suurinta.

Tutkijat huomauttavat, että osa luontaisista altaista on sellaisia, että niitä ei syystä tai toisesta voida käyttää. Se ei kuitenkaan ole ongelma.

Tutkijoiden laskelmien mukaan energiaa saadaan varastoitua riittävästi koko ihmiskunnan tarpeisiin, vaikka otettaisiin käyttöön vain kaikkein otollisimmat luontaiset voimala-altaan paikat.