Miten suuri osa energiasta voidaan saada tuulesta?

Tuulivoima mainitaan usein vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Miten suuren osan energiantarpeesta voisi kattaa tuulella?

vindmølle, vindmøllepark, vindenergi

Tuulienergiaa on tarjolla runsaasti

Tuulienergia riittäisi tyydyttämään maailman energiantarpeen moninkertaisesti. Tuulivoiman maailmanlaajuisista mahdollisuuksista tehtiin tutkimus vuonna 2004 Utrechtin yliopistossa Alankomaissa. Wim Turkenburgin johtama tutkijaryhmä jakoi maapallon maa-alan 66 000 alueeseen ja laski kunkin alueen tuulienergiapotentiaalin. Kaupunkiasutus, vesistöt, vuoret ja luonnonsuojelualueet laskettiin pois käytettävästä maa-alasta. Tutkimuksen mukaan 20 prosenttia maa-alasta soveltuisi tuulivoiman tuottamiseen. Maailman koko tuulivoimapotentiaali riittäisi 96 petawattitunnin vuotuiseen energian tuotantoon. Se on kuusi kertaa niin paljon kuin maailmassa kulutettiin energiaa vuonna 2001. Esimerkiksi Kanadassa tuulivoimapotentiaali on 30 kertaa ja Länsi-Euroopassakin kaksi kertaa niin suuri kuin energiankulutus.

Tekniikka on jo olemassa

Tarvittava tekniikka on jo olemassa, mutta se on vielä suhteellisen kallista. Jos kaikki saatavissa oleva tuulienergia valjastettaisiin, sähkön hinta olisi 25-kertainen nykyiseen verrattuna. Jos sen sijaan tyydyttäisiin vuoden 2001 kulutustasoon, maailman energiantarve voitaisiin tyydyttää kaksi kertaa niin kalliilla sähköllä kuin nykyään. Tähän tarvittaisiin yhteensä 2,4 miljoonaa neliökilometriä tuulivoimapuistoja.