Öljynporauslautta

Kuinka nopeasti öljyä syntyy?

Maapallon öljyvarat käytetään ennen pitkää loppuun. Kuinka kauan öljyn muodostuminen kestää? Voidaanko öljyn syntymistä nopeuttaa?

Öljyn muodostuminen luonnossa kestää miljoonia vuosia. Länsi-Australiasta löydetty vanhin öljy on peräti 3,2 miljardia vuotta vanhaa.

Jotta öljyä syntyisi, pitää olla orgaanista ainetta, kuten kuolleita leviä tai bakteereja, joka joutuu paljon maanpinnalla vallitsevaa korkeampaan paineeseen ja lämpötilaan.

Yleensä öljyä muodostuu 1–5 kilometrin syvyydessä 40–90 asteen lämpötilassa. Jos on tätä kuumempaa, öljyn sijasta syntyy maakaasua.

Kun orgaanisen aineen peittävät pitkän ajan kuluessa uudet maakerrokset, jotka voivat sisältää savea, hiekkaa ja soraa, olosuhteet saattavat mahdollistaa öljyn muodostumisen.

Joissakin poikkeustapauksissa öljyä syntyy kuitenkin pikavauhtia. Näin on tapahtunut muun muassa Venäjän itäosassa Kamtšatkan niemimaalla räjähtäneen Uzon-tulivuoren jäännöksissä.

Sieltä on löydetty vain 50 vuodessa syntynyttä öljyä. Selityksenä pidetään muun muassa sitä, Uzonin alueella lämpötila on maanpinnan tuntumassa noin 90 astetta kuumien lähteiden takia.

Laboratoriossa öljyä saadaan aikaan vielä nopeammin. Hydrotermiseksi nesteytykseksi (HTL) kutsuttu menetelmä muuttaa pian biomassan öljyksi.

Paine ja lämpö muuttavat jätteen öljyksi

Hydroterminen nesteytys tekee minuuteissa polttoainetta, jota muodostuu luonnossa yleensä miljoonien vuosien kuluessa.

Paine ja lämpö
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Jäte kuumennetaan

Märkää orgaanista ainetta, kuten biojätettä tai viemärilietettä, pidetään muutamia minuutteja 350 asteen lämpötilassa ja 250-kertaisessa paineessa. Vesi, kaasu ja kuiva-aine erotetaan.

Paine ja lämpö
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Vety puhdistaa raakaöljyn

Aine käsitellään vedyllä, joka yhtyy happeen, typpeen ja rikkiin. Kun ne on erotettu, lopputuloksena on raakaöljyä, joka on samankaltaista kuin maaöljy.

Paine ja lämpö
© Shutterstock & Lotte Fredslund

Lämpö erottaa polttoaineet

Raakaöljyä lämmitetään, ja eri lämpötiloissa siitä erottuvat eri aineet. Bensiini erottuu 65 asteessa, lentopetroli 200 asteesssa ja diesel- ja polttoöljy 290 asteessa.

Hydrotermisessä nesteytyksessä orgaanista ainetta, kuten viemärilietettä, pidetään korkeassa lämpötilassa ja paineessa muutamia minuutteja. Käsittely hajottaa monimutkaiset orgaaniset molekyyliketjut pienemmiksi osiksi.

Jatkokäsittely muun muassa vedyllä ja vedellä saa aikaan nestettä, joka ei juuri eroa aidosta maaöljystä. Siitä voidaan sitten erottaa sekä lentopetrolia että bensiiniä.

Koska raaka-aineena käytetään biojätettä, menetelmällä tuotetut polttoaineet ovat hiilidioksidineutraaleja.