Vestas
Tuulivoimaloita merellä pilvien alla

Kolme voimalatyyppiä ehdolla EU:n uuteen tuulipuistoon

EU aikoo hankkia tuulivoimaloita miljardeilla ja tuottaa puolelle asukkaistaan vihreää sähköä Pohjanmerellä. Vain kolme voimalatyyppiä ovat kyllin suuria tähän, ja tutustumme niihin lähemmin tässä.

Toukokuun 18. päivänä Tanska, Belgia, Alankomaat ja Saksa allekirjoittivat EU:n kanssa sopimuksen vihreän energian lisähankinnasta Pohjanmereltä.

Sopimusmaat sitoutuvat rakentamaan vuoteen 2050 mennessä tuulivoimaloita, joiden yhteisteho yltää 150 gigawattiin. Niiden hankintabudjetti on lähes 135 miljardia euroa.

Kunnianhimoinen hanke kuusinkertaistaa maailman merituulienergian tuotannon, joka nyt on 25 gigawattia. Kun voimalat valmistuvat, ne tuottavat ympäristöystävällistä sähköä ainakin puolelle EU:N 450 miljoonasta asukkaasta.

Yksi hankkeen eduista on se, että merellä voimaloista voidaan rakentaa isompia ja tehokkaampia kuin maalla. Luvatut 150 gigawattia vaativat ainakin 10 000 markkinoiden suurinta voimalaa.

Vain kolmella valmistajalla on tällä hetkellä tuuliturbiineja, jotka kykenevät tuottamaan vaaditun 15 megawatin tehon. Vertailemme niitä tässä.

Kolme voimalaa kesyttää Pohjanmeren puhurit

Vestas, Siemens Gamesa ja GE ovat jo rakentaneet kaikkien aikojen suurimpien tuulivoimaloidensa prototyypit. Siemens ja GE ovat myös myyneet voimaloitaan jo käynnissä oleviin hankkeisiin.

Toisaalta Vestasin voimala on ainoa, jonka toimittama teho edes teoriassa yltää vaadittuihin 15 gigawattiin. Muita voimalatyyppejä täytyy vielä muokata, jotta ne täyttävät vaatimukset.

Vestas V236 15MW

Tuulivoimapuisto merellä ja pilviä taivaalla
© Vestas

V236-malli on kaikkien aikojen suurin tuulivoimala. Se kohoaa 280 metrin korkeuteen. Sen pyyhkäisypinta-ala eli ala, jolla lavat osuvat tuuleen kohtisuoraan, on kaikkien aikojen suurin eli lähes 44 000 neliömetriä. Ja sen energiantuotto on myös suurin mahdollinen.

Yksi Vestasin V236-voimalan eduista on se, että tekniikkka on jo olemassa ja testattua. Ei tarvita muutoksia eikä lisäyksiä, vaan päättäjät voivat vain painaa nappia ja tehdä tilauksen.

 • Kapasiteetti: 15 megawattia
 • Korkeus: 280 metriä
 • Paino: ei ilmoitettu
 • Roottorin läpimitta: 236 metriä
 • Pyyhkäisypinta-ala: 43 742 neliömetriä
Tuulivoimala nähtynä alhaalta sinistä taivasta vasten
© Siemens Gamesa

Siemens Gamesa SG 14-236 DD

Siemensin SG 236 -tuulivoimala voi tuottaa 15 megawattia sähköä vain, kun käytössä on suotuisissa tuulioloissa toimiva PowerBoost-tekniikka. Siemensin mukaan PowerBoost oli testivoimaloissa käytössä 98 prosenttia ajasta.

Yksi Siemensin voimaloiden eduista on sen suhteellisen alhainen paino. Voimaloiden rakentamiseen kuluu valtavia määriä terästä, ja siksi kevyet voimalat ovat edullisempia ja vaativat vähemmän resursseja.

 • Kapasiteetti: 14 megawattia (15 megawattia PowerBoost-tekniikalla)
 • Korkeus: 272 metriä
 • Paino: 500 tonnia
 • Roottorin läpimitta: 236 metriä
 • Pyyhkäisypinta-ala: 43 500 neliömetriä

GE Haliade-X 220 14MW

GE Haliade-X -tuulivoimalan prototyyppi

Haliade-X-tuulivoimalan prototyyppi.

© GE

GE:n Haliade-voimala oli ensimmäinen, jolla saavutettiin 14 megawatin kapasiteetti. Sitten Vestas löi ennätyksen.

Yksi GE:n Haliade-voimalan eduista on se, että on hieman kilpailijoita vanhempi. Valmistajalla on enemmän kokemusta voimaloiden rakentamisesta ja perustamisesta, mikä voi olla merkittävä tekijä tämän suuruusluokan hankkeessa.

 • Kapasiteetti: 14 megawattia
 • Korkeus: 260 metriä
 • Paino: 685 tonnia
 • Roottorin läpimitta: 220 metriä
 • Pyyhkäisypinta-ala: 38 000 neliömetriä