Happi tekee hiilidioksidista polttoainetta raskaampaa

Miten on mahdollista, että auton pakokaasun sisältämä hiilidioksidi painaa enemmän kuin käytetty bensiinimäärä?

Selitys on varsin yksinkertainen. Vain hiilidioksidipäästöjen hiili (C) on peräisin fossiilisesta polttoaineesta, kun taas sen kaksi happiatomia (O2) ovat lähtöisin moottorin imemästä ilmasta. Siksi bensiinilitrasta syntyy keskimäärin 2,4 kiloa hiilidioksidia. Bensiini koostuu pääosin neljästä kymmeneen hiiliatomia sisältävistä hiilivedyistä. Hiilivetyjä poltettaessa kuluu happea, joten palamistuloksena on hiilidioksidia ja vettä. Palamisreaktiossa bensiinin energiasta parhaimmillaankin ehkä vain noin kolmasosa muuttuu moottorin käyttövoimaksi. Hiilidioksidipäästöjä onkin vaikea määrittää tarkasti, sillä niihin vaikuttavat paitsi moottorin laatu myös polttoaineen koostumus ja ilman paine ja happipitoisuus. Koska palaminen ei ole koskaan aivan täydellistä, pakoputkesta tulee myös hiilimonoksidia eli häkää ja puhdasta hiiltä hienojakoisena nokena.

Haluatko tietää hiilidioksidijalanjälkesi? Tutustu CO2-laskimeen!