Tulevaisuuden aurinkokennot jäljittelevät kasveja

Nyt on kehitetty aurinkokenno, joka jäljittelee kasvien yhteyttämistä. Se eroaa kasveista siinä suhteessa, että se ei tuota sokeria vaan aurinkobensiiniä.

© Shutterstock

Bensiiniä auringonvalosta. Lähes uskomattomalta kuulostava idea on saatu onnistumaan. Yhteyttämisen innoittamana on kehitetty biomiimisiä eli luontoa jäljitteleviä aurinkokennoja, joissa yhdistyvät vetyä tuottavat tekolehdet ja muuntogeeniset bakteerit.

Kennot toimivat moninkertaisella teholla kasveihin verrattuna.

Kun kasvit muuttavat noin prosentin auringonvalon energiasta ke­mialliseksi energiaksi, biomiimisissä kennoissa kymmenen prosenttia säteilyn energiasta muuttuu polttonesteeksi.

Aurinkokennot ja bakteerit yhteistyössä

Biomiimiset kennot koostuvat kahdesta osasta, jotka tuottavat polttonestettä vedystä ja kasvihuonekaasu hiilidioksidista.

Ensin aurinkokenno hajottaa vesimolekyylit hapeksi ja vedyksi.

Uudentyyppinen aurinkokenno vapauttaa happea ja vetyä auringon energialla.

© MIT

Vety siirtyy kennon toiseen osaan, missä bakteerit hajottavat hiilidioksidia hapeksi ja hiileksi.

Happi vapautuu ilmaan, ja muuntogeeniset bakteeerit yhdistävät hiilen vetyyn, jolloin syntyy hiilivetyketjuja. Ketjuista muodostuu nestemäistä polttoainetta – aurinkobensiiniä.

Tekniikka on hiilidioksidineutraalia

Jos nyt kehitetyt aurinkokennot saadaan toimimaan suuremmassa mittakaavassa, tarjolla on lähes ehtymätön energialähde, joka voi tuottaa aurinkobensiiniä vuosikausia.

Aurinkobensiini on ilmastoneutraalia, sillä hiilidioksidipäästöt, joita syntyy bensiiniä poltettaessa, vastaavat sen hiilidioksidin määrää, jonka aurinkokennojen bakteerit sitovat ilmakehästä.