Aurinko-vesivoimalat voivat tyydyttää puolet sähköntarpeesta

Vesivoimaloissa piilee valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia: tilaa. Voimaloiden suurissa patoaltaissa kelluvat aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä puolelle ihmiskunnalle.

Vesivoimaloissa piilee valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia: tilaa. Voimaloiden suurissa patoaltaissa kelluvat aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä puolelle ihmiskunnalle.

Ciel & Terre

Jos nykyiset vesivoimalat päivitettäisiin aurinkopaneeleilla, puolet ihmiskunnan sähköntarpeesta voitaisiin tyydyttää kestävästi.

Päätelmä esitettiin Yhdysvaltojen energiaministeriön alaisen uudistuvan energian laboratorion (NREL) raportissa.

Vesivoiman osuus on suunnilleen puolet Euroopan uudistuvasta energiasta, mutta NREL:n mukaan käyttämätöntä potentiaalia on jäljellä paljon.

🎬 Näin koeaurinkopaneelit kelluvat Portugalissa:

Infrastruktuuri on jo olemassa

Useimmat vesivoimalat tuottavat sähköä turbiineilla, jotka on sijoitettu patoihin. Pato kerää taakseen joen vettä ja saa aikaan laajan altaan, jonka pintaa ei hyödynnetä.

NREL:n idea on yksinkertainen ja tyylikäs: patoaltaat katetaan suurilla kelluvilla aurinkovoimaloilla, jotka liitetään vesivoimalan jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Vesivoimalat on jo ennestään varustettu muuntoasemilla, jotka muuntavat virran siirtojännitteeltään suurjänniteverkkoon sopivaksi.

NREL arvioi, että aurinko-vesivoimalat voivat tuottaa jopa 10 600 terawattituntia sähköä vuodessa vesivoimaloiden nimellistehon lisäksi.

Määrästä saa paremman käsityksen, kun se suhteutetaan ihmiskunnan kokonaissähkönkulutukseen, joka oli 22 300 terawattituntia vuonna 2018. Toisin sanoen hybridivoimaloilla voitaisiin kattaa melkein puolet siitä.

Maailmassa on 380 000 sopivaa patoallasta

Aurinko-vesivoimaloita on jo eri puolilla maailmaa. Yksi niistä on koevoimala Rabagãojoessa Portugalissa. Sen patoaltaaseen on tehty 840 kelluvasta paneelista melkein 2 500 neliömetrin aurinkovoimala. Koevoimalan takana oleva yhtiö selvittää jo mahdollisuuksia perustaa 11 000 aurinkopaneelin yksikkö etelämpänä Portugalissa sijaitsevan Alquevan padon yhteyteen.

Aurinkosähkön tuottamiseen sopivista patoaltaista ei ole pulaa, sillä niitä on NREL:n selvityksen mukaan lähemmäs 380 000 eri puolilla maapalloa.

Arvio on tutkijoiden mukaan ymmärrettävä pikemminkin potentiaaliksi kuin täsmälliseksi tiedoksi taloudellisesti kannattavien aurinko-vesivoimaloiden määrästä.

Seuraavaksi pitääkin analysoida tarkasti Portugalin koevoimalan hyödyt ja haitat, jotta uudenlaisen hybridisähköntuotannon kehitystyötä voidaan jatkaa pätevästi saatujen kokemusten pohjalta.