Olivier Barge, CNRS. CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ørken struktur plantegninger

Aavikolta löydettiin vanhimmat ansarakennelman piirustukset

Arkeologiryhmä löysi tähän mennessä vanhimmat Lähi-idän kivisten pyyntilaitosten hahmotelmat. Suunnitelmat saatettiin laatia jopa yli 9 000 vuotta sitten.

Lähi-idässä 9 000 vuotta sitten asunut metsästäjäyhteisö käytti aavikkoleijoiksi (engl. desert kite) kutsuttuja kivirakennelmia saalistuksen apuna.

Rakennelmien nimitys perustuu niiden leijaa muistuttavaan muotoon. Nämä pyyntilaitokset olivat usein satoja metriä pitkiä, mutta osa niistä oli jopa viiden kilometrin pituisia.

Yleensä aavikkoleijat koostuivat kivistä kasatuista muureista, niiden välisestä kapenevasta kujasta ja kuopasta, johon sellaiset saaliseläimet kuin gasellit ja antiloopit ajettiin.

Ilmakuvat paljastivat ensimmäiset aavikkoleijat 1920-luvulla. Sittemmin niitä on paikannettu noin 6 000 Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta ja Keski-Aasiasta.

Arkeologit ovat ihmetelleet jo sadan vuoden ajan, kuinka kivikauden ihmiset suunnittelivat ja rakensivat suurrakennelmia. Uusi löytö valottaa asiaa.

Kansainvälinen tutkimusryhmä, johon kuului muun muassa ranskalaistutkijoita, löysi nimittäin aavikkoleijan pohjapiirustuksilta vaikuttavia kaiverruksia.

Jordaniassa ja Saudi-Arabiassa löydettyihin yhdestä lohkareesta tehtyihin pylväisiin eli monoliitteihin oli kaiverrettu tähtiä, ympyröitä ja viivoja, jotka näyttivät kuvaavan pyyntilaitoksia, kerrotaan PLOS One -tiedejulkaisussa.

Fiksu keksintö

Jordaniassa on paikannettu Jibal al-Khasabiyehin alueelta kahdeksan aavikkoleijaa. Yksi niistä ilmeisesti ikuistettiin paateen kivityökaluilla.

Kaiverruskuva on 80 senttiä pitkä ja 32 senttiä leveä. Sen iäksi on arvioitu vähintään 7 000 vuotta.

jordania kaiverrus

Jordaniassa tehtyä löytöä kuvataan tiedeartikkelissa näin. (A) Ilmakuvassa näkyy alue, josta kaiverruksen sisältävä monoliitti löydettiin. Tarkka löytöpaikka on merkitty punaisella. (B) Kaiverretun kiven kuva. (C) Kaiverretun monoliitin fotogrammetrinen 3D-malli, joka paljastaa eri tasot. (D) Monoliitin kaiverrus.

© SEBAP & Crassard et al. 2023 PLOS One

Saudi-Arabiassa sijaitsevassa Zebel az-Zilliyatissa on kaksi näkyvää aavikkoleijaa vähän yli 3,5 kilometrin päässä toisistaan.

Toisen lähellä olevaan massiiviseen kiveen on kaiverrettu kuva, jolla on pituutta 382 senttiä ja leveyttä 235 senttiä.

Kuva ilmeisesti hakattiin kiveen arviolta 8 000–9 000 vuotta sitten.

Saudi-Arabien kaiverrus

Tiedeartikkeli sisälsi kuvia Saudi-Arabiassa Jebel az-Zilliyatista löydetyn kiven kaiverruspinnasta. A ja B esittävät esimerkkejä itään osoittavasta kyljestä, ja C ja D länsikyljestä. Kaiverruksia on selvennetty.

© SEBAP & Crassard et al. 2023 PLOS One

Löydettyjen kaltaiset pohjapiirustukset auttoivat todennäköisesti kivikauden rakentajia toteuttamaan mittavia rakennushankkeita.

Aiemmat asiaa koskevat löydöt eivät ole yhtä selviä, vaan niissä on pikemminkin kyse karkeista luonnoksista.

Taitoa esittää suurrakennelmia kaksiulotteisesti voidaan pitää osoituksena luovuudesta ja älykkyyden kehittymisestä.

Uudet löydöt ovat vanhempia todisteita kivikauden ihmisten suunnittelukyvystä kuin Mesopotamian ja muinaisen Egyptin historialliset lähteet.