Leirien jäännökset havainnollistivat vankeutta

Yhdysvalloissa eristettiin vuosina 1942–1945 noin 120?000 maassa luvallisesti ollutta japanilaista.

Camp Amache august 1942

Historia kertoo

Japanilaisten hyökkäyksellä 7. helmikuuta 1941 Pearl Harborin laivastotukikohtaan ei ollut Yhdysvalloissa vain ulkopoliittisia vaikutuksia. Useille japanilaistaustaisille yhdysvaltalaisille maan osallistuminen toiseen maailmansotaan merkitsi elämän mullistumista: eristysleiriin sulkemista.

Monin paikoin japanilaisväestöön suhtauduttiin vanhastaan epäluuloisesti. Kun Yhdysvaltojen ja Japanin välillä vallitsi sotatila, japanilaissiirtolaisten pelättiin pelaavan vihollisen pussiin. Ajatus ei ollut vieras päättäjillekään. Presidentti Franklin D. Roosevelt hyväksyi helmikuussa 1942 lain, jonka perusteella maan japanilaisia voitiin ruveta internoimaan eli panemaan turvasäilöön.

Camp Amache 1944

Noin 70?000 Yhdysvaltojen kansalaisuuden saanutta ja 50?000 muuten maassa laillisesti ollutta japanilaista suljettiin yhteiskunnan ulkopuolelle niin, että he olivat käytännössä vankeja. Monet pitävät internointipäätöstä häpeäpilkkuna Yhdysvaltojen historiassa. Presidentti Gerald Ford myönsi vuonna 1976, että japanilaisia oli kohdeltu väärin.

Arkeologia osoittaa

Tuoreet tutkimukset valottavat sitä, mitä japanilaisten internointi käytännössä merkitsi.

Näin ne avaavat uusia näkymiä asiaan, josta monet ovat halunneet vaieta. Elokuusta 1942 lokakuuhun 1945 käytössä olleessa Amachen leirissä tehdyt kaivaukset osoittavat Coloradoon internoitujen 7?000 japanilaisen olleen ahkeria ja kekseliäitä.

Camp Amache 2012

He muuttivat kahdeksasta tornista valvotun piikkilanka-aidalla ympäröidyn leirinsä kukoistavaksi keitaaksi. Japanilaiset tekivät preeriatasangolle kasvimaiden lisäksi puistoja ja koristekasvipuutarhoja. Yhä jatkuvien kaivausten uskotaan paljastavan lisää kiinnostavia yksityiskohtia internoitujen arjesta.