Cleveland Museum of Natural History / Wikimedia Commons

Supertietokone selvitti: Nykyihminen syrjäytti neandertalilaisen

Unohda puheet ilmastonmuutoksesta ja risteytymisestä muiden ihmislajien kanssa. Supertietokone selvitti syyn neandertalilaisten katoamiseen.

Neandertalinihmiset elivät Euroopassa ja Aasiassa 300 000 vuotta, mutta äkkiä 43 000–38 000 vuotta sitten laji katosi. Tutkijat ovat esittäneet katoamisen syiksi niin ilmastonmuutosta, sairautta ja risteytymistä ihmislajien kesken kuin sotaa muita ihmislajeja vastaan.

Nyt ilmastotutkija Axel Timmermann uskoo löytäneensä supertietokoneen avulla todisteet siitä, mikä löi viimeisen naulan neandertalinihmisen arkkuun.

Johtopäätös on selvä: neandertalinihmisten äkillistä katoamista ei voida selittää ilman nykyihmisen osuutta. Ajankohtakin täsmää, sillä Homo sapiens lähti Afrikasta noin 50 000 vuotta sitten.

Kun Homo sapiens valloitti uusia elinalueita, neandertalinihmisten määrä väheni. Axel Timmermannin supertietokonelaskelmat ilmaisevat lajien kehitystä Euroopassa 73 000–38 000 vuotta sitten.

© Axel Timmermann / Center for Climate Physics / Pusan National University

Malli näyttää lajien elinalueet

Etelä-Koreassa Pusanin yliopiston Aleph-supertietokoneeseen syötettiin tietoja neandertalinihmisen aikaisista ilmasto- ja ympäristötekijöistä, jotka olisivat voineet vaikuttaa neandertalinihmisten loppuajan elinoloihin. Tietoja oli muun muassa lämpötilasta, sademäärästä ja kasvillisuudesta.

Simulaatioiden avulla Aleph loi mallin, josta selviää, miten muutokset ovat vaikuttaneet kahden ihmislajin elinalueisiin ja kontakteihin. Mallissa otetaan huomioon myös se tosiseikka, että pieni osa nykyihmisistä ja neandertalinihmisistä risteytyi keskenään.

Muuttujia muuttamalla ja tarkistamalla mallin tietoja neandertalinihmisistä oleviin arkeologisiin, paleoantropologisiin ja geneettisiin tietoihin Timmermann havaitsi, että vaikka ilmasto olisikin muuttunut äkillisesti, neandertalinihmisillä olisi silti ollut mahdollisuus selviytyä.

Mallissa olevalla realistisen tasoisella risteytymiselläkään Homo sapiens ei olisi kyennyt hävittämään neandertalilaisia.

Neandertalilaiset jäivät toisiksi

Neandertalinihmiset selvisivät karuista oloista, jääkaudesta ja rinnakkaiselosta nykyihmisen kanssa ongelmitta noin 10 000 vuotta. Neandertalinihmisen katoamista ei siis voida selittää yksin ilmastonmuutoksella tai nykyihmisen leviämisellä.

Malli antaa ymmärtää, että kovat elinolot ja tiukka kilpailu nykyihmisen kanssa yhdessä johtivat neandertalinihmisen katoamiseen.

Nykyihmisen tehokkaat metsästysmenetelmät, neandertalinihmistä parempi kyky vastustaa sairauksia ja jatkaa sukua olivat tekijöitä, jotka johtivat mallin mukaan neandertalinihmisen tuhoon.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun supertietokoneen avulla arvioitiin neandertalinihmisen katoamisen syitä. Tutkija kertoo seuraavaksi vielä säätävänsä mallia.

Menestyksen avaimet tulivat tipoittain

Luovuus, yhteistyö ja kieli. Useat eri kyvyt tekivät nykyihmisestä maailmanvalloittajan. Jo esivanhempamme pääsivät hyödyntämään monia niistä.