Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Sorminäppäryys kehittyi kaksi miljoonaa vuotta sitten

Ihmisen kyky valmistaa ja käyttää työkaluja juontuu peukalon kämmenen puolella sijaitsevan lihaksen kehittymisestä. Nyt tutkijat tietävät, milloin se tapahtui.

Yksi piirteistä, jotka tekevät ihmisestä erityisen, on peukalo.

Alimman nivelen kämmenen puolella oleva lihas auttaa taivuttamaan peukaloa sisäänpäin niin, että pystymme tarttumaan tukevasti vaikkapa kirveenvarteen. Peukalon ja etusormen yhteen liittäminen eli niin sanottu pinsettiote taas on edellytys hienomotoriikkaa vaativalle käsityölle.

1,75 miljoonaa vuotta vanhojen luiden yhteydestä löydetyt kivityökalut osoittavat varhaisimpienkin ihmislajien olleen käteviä käsistään.

© Yonas Beyene et al./PNAS

Evoluutiobiologit ovat siksi pitkään pitäneet juuri kätevää peukaloa ihmislajin menestyksen ratkaisseena tekijänä. Tähän asti ei ole kuitenkaan tiedetty, milloin piirre kehittyi.

Nyt Tübingenin yliopistossa Saksassa on löydetty kysymykseen vastaus 3D-kuvantamalla useiden Homo-lajien ja noin 4,5 miljoonaa vuotta sitten kehittyneiden etelänapinalajien sormien luita. Etelänapinoita eli Australopithecus-sukua pidetään usein ihmissuvun edeltäjänä.

Ihmissuvulla on patentti otteeseen

Kuvantamisen perusteella peukalon lähentäjästä eli opponens pollicis -lihaksesta luotiin digitaalisia rekonstruktioita. Sen jälkeen testattiin tietokonesimulaatioilla, kuinka voimakas lihas oli ollut eri lajeilla.

Opponens pollicis -lihas taivuttaa peukaloa kämmentä kohti ja tekee mahdolliseksi peukalon ja etusormen pinsettiotteen. Simpanssilla (A) lihaksen leveys on vain puolet siitä, mitä ihmisellä (B).

© Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Tulokset osoittivat, että kaikilla Homo-suvun lajeilla ote oli yhtä luja kuin nykyään. Etelänapinoiden ote oli heikompi ja vastasi nykyisten simpanssien otetta.

Kyky tarttua joustavasti mutta lujasti on siten yhtä vanha kuin ihmissuku eli noin kahden miljoonan vuoden ikäinen.

Kämmentä vasten tiukasti kääntyvä peukalo auttoi Homo erectusta valmistamaan tehokkaita aseita ja saaliin paloitteluun sopivia työkaluja.

© CHRISTIAN JEGOU PUBLIPHOTO DIFFUSION/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ajankohtana ilmaantui yksi nykyihmisen menestyneimmistä edeltäjistä, Homo erectus, joka levisi sekä Afrikkaan että Aasiaan.

Laji eli yli 1,8 miljoonaa vuotta, käytti tulta ja valmisti kivityökaluja, kuten käsikirveitä ja veitsiä – ilmeisesti juuri joustavan peukalonsa ansiosta.