Olivatko neandertalilaiset älykkäitä?

Miten älykäs neandertalilainen oli?

Neandertalilainen eli neandertalinihminen kuvataan monesti nykyihmistä tyhmemmäksi. Se ei kuitenkaan nykytiedon valossa pidä paikkaansa. Miten älykkäitä neandertalinihmiset olivat?

Tuoreimman tiedon valossa näyttää siltä, että neandertalinihmistä ei ole pidetty aiheettomasti toisena älykkäänä ihmislajina. Se näet muistutti henkiseltä suorituskyvyltään ja käyttäytymiseltään nykyihmistä.

Neandertalilainen harrasti taidetta

Neandertalilaisten hyvin kehittyneelle kulttuurille oli ominaista esimerkiksi vainajien hautaaminen, ruoan valmistaminen sekä työkalujen ja vaatteiden valmistaminen.

Lisäksi he ilmaisivat itseään luovasti taiteen keinoin ja ilmeisesti käyttivät viestintään kieltä eli puhuivat.

Keskimääräistä älykkyysosamäärää voidaan vain arvella, mutta osa tutkijoista katsoo, että aivojen rakenne, perimä ja saavutukset paljastavat neandertalinihmisen kutakuinkin nykyihmisen kaltaiseksi älyköksi.