Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Kivikauden nainen kaatoi suurriistaa

Tutkimukset 9 000 vuotta vanhan haudan parissa ovat keikauttaneet päälaelleen käsitykset miesten ja naisten työnjaosta kivikauden keräilijä-metsästäjäyhteisöissä.

Kun Kalifornian yliopiston tutkijat kaivoivat esiin Perussa Andien vuoristossa 9 000 vuotta vanhan haudan, he yllättyivät melkoisesti.

Hauta kätki sisäänsä runsaasti taiten valmistettuja piiveitsiä ja -keihäänkärkiä. Ne olivat selvä merkki siitä, että hauta kuului arvostetulle metsästäjälle.

Arvokkaiden metsästysaseiden lisäksi vainajan kanssa hautaan oli pantu osa hänen saalistaan.

Perun vuorilla haudattiin 9 000 vuotta sitten 17–19-vuotias nainen. Hautaan pantiin taiten työstettyjä keihäänkärkiä, jotka vihjaavat naisen olleen metsästäjä.

© Randy Hass et al.

Kaivauksissa löydettiin sellaisten suurnisäkkäiden kuin kauriiden ja laamojen luita sekä eläinten ruhojen paloitteluun ja nylkemiseen sopivia työkaluja.

Eniten huomiota löydössä herättivät kuitenkin metsästäjän omat luut. Ne olivat niin sirot, että tutkijat alkoivat epäillä vainajaa naispuoliseksi.

Hampaat paljastivat sukupuolen

Hampaille tehtiin tutkimus, jossa etsittiin hammaskiilteestä yksilön sukupuolen paljastavaa amelogeniini-proteiinia. Epäily osoittautui aiheelliseksi: arviolta 17–19-vuotiaana kuollut suurriistan pyytäjä oli nainen.

Kivikauden naisen Etelä-Amerikassa metsästämää suurriistaa olivat muun muassa laamat. Asia käy ilmi hautaan pannuista luista.

© Matthew Verdolivo, US Davis IET Academic Technology Services

Löytö on ristiriidassa keräilijä-metsästäjäyhteisöistä vallitsevan käsityksen kanssa. Sen mukaan miehet kaatoivat suurriistaa, ja naisten tehtävänä oli kerätä hengenpitimiksi juuria, hedelmiä ja marjoja.

Näkemystä sukupuolten välisen työnjaon vakiintumisesta edellä mainitulla tavalla ei ole juuri kyseenalaistettu, koska se on sellainen kuin Afrikan nykyisillä keräilijä-metsästäjillä.

Nuoren naisen haudasta löydettiin 24 metsästysasetta ja työkalua, kuten taitavasti valmistettuja keihäänkärkiä ja eläinten paloitteluun ja nylkemiseen sopivia teriä.

© Randy Haas/UC Davis

Saadakseen selville, oliko Perun metsästävä nainen poikkeustapaus, tutkijat laajensivat aineistoaan.

He kävivät läpi 107:n eri puolilta Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa löydetyn yli 8 000 vuotta vanhan haudan kaivausselostukset.

39 prosenttiin Amerikan suurriistan pyyntivälineitä sisältävistä kivikauden haudoista oli tutkimuksen mukaan haudattu nainen.

Tulokseksi tuli, että 26 hautaan, joissa oli metsästysaseita, oli todennäköisesti haudattu nainen.

Kyse on mullistavasta tiedosta, joka pakottaa arkeologit tarkistamaan käsityksiään sukupuolten välisestä työnjaosta ja yhteisöjen ominaisuuksista kivikaudella.