Francisco Hueichaleo

Mystisen munan muni merihirviö

Jalkapallon kokoiselle munafossiilille on vihdoin löydetty munija. Analyysit viittaavat siihen suuntaan, että sen laski matelija, joka hallitsi meriä dinosaurusten aikakaudella.

Arvoituksellinen muna on aiheuttanut paleontologeille harmaita hiuksia jo lähes vuosikymmenen. Munafossiililla on mittaa 29 x 20 senttimetriä, ja se löydettiin vuonna 2011 Antarktiksen alueelta Seymoursaarelta.

Vain Madagaskarilla eläneen norsulinnun tiedetään munineen sitä suurempia munia, ja muna on myös paljon suurempi kuin esimerkiksi millään tunnetulla hirmuliskolajilla.

Arvoituksellisessa munassa ei ollut kovaa kuorta vaan vain pehmeä kalvo, kuten nykyisillä matelijoilla.

© Legendre et al. (2020)

Fossiili löydettiin 68 miljoonaa vuotta vanhasta kalliomuodostelmasta, joten se on peräisin hirmuliskojen aikakauden jälkipuoliskolta. Sitä, mille lajille se on kuulunut, ei ole tähän asti tiedetty.

Nyt Yhdysvalloissa Texasin yliopiston tutkijat ovat tarkastelleet munaa lähemmin ja keksineet todennäköisen vastauksen. Heidän mukaansa muna on mosasauruksen eli ison petomatelijan, joka hallitsi meriä 86-66 miljoonaa vuotta sitten.

Yhdysvaltalaiset paleontologit arvelevat, että outo muna on mosasauruksen eli vedessä elävän matelijan, joka eli hirmuliskojen aikakauden lopulla.

© Francisco Hueichaleo

Fossiilistuneella munalla ei ole ollut kovaa kuorta, kuten nykyisillä linnunmunilla, vaan se näyttää lähinnä puhjenneelta jalkapallolta. Tutkimusten mukaan sitä peitti pehmä kalvo samaan tapaan kuin nykymatelijoiden munia.

Emo oli yli seitsemän metriä pitkä

Munafossiilia on verrattu käärmeiden, liskojen ja varaanien eli mosasaurusten nykyään elävien sukulaislajien muniin. Koon perusteella arvioidaan, että sen on muninut noin seitsemänmetrinen mosasaurus, eikä laskelmissa ole edes häntää mukana.

Tutkijat arvelevat, että poikanen saattoi kuoriutua heti munimisen jälkeen eli munaa ei ole haudottu.

© Francisco Hueichaleo

Tähän asti useimmat paleontologit ovat olleet sitä mieltä, että mosasaurukset synnyttivät eläviä poikasia. Munafossiili viittaa toisenlaiseen syntytapaan, mutta totuus saattaa piillä jossain näiden kahden teorian välillä.

Tutkijat arvelevat, että poikanen on saattanut kuoriutua heti munan laskemisen jälkeen. Siinä tapauksessa mosasaurukset olisivat olleet niin sanottuja ovovivipaarisia eläimiä, joilla poikanen kehittyy valmiiksi munassa emon sisällä.

©

Matelijan muna vetää vertoja lintujen raskassarjalaiselle

Mosasauruksen munan koko vastaa norsulinnun munaa, joka puolestaan vastaa 160:ta kananmunaa.

KANA

Pisin mitta: 6 cm

STRUTSI

Pisin mitta: 15 cm

NORSULINTU

Pisin mitta: 30 cm

MOSASAURUS

Pisin mitta: 29 cm