Piin arvoa on laskettu iät ajat

Milloin ihmiset saivat päähänsä pohtia piin arvoa ja kuka ensimmäisenä laski sen oikein?

pii-kirjoitettuna-taululle
© Shutterstock

Ympyrän kehän ja läpimitan suhdetta on mietitty niin kauan, että ensimmäistä piin arvon laskijaa on mahdotonta nimetä. Laskelmia tehtiin kauan ennen nykyajanlaskun alkua ainakin Mesopotamiassa, Egyptissä ja Kiinassa. Mesopotamiassa piin arvoksi laskettiin 3,125. Vuodelta 1650 eaa. peräisin olevassa egyptiläisessä Rhind-papyruksessa olevan laskelman mukaan piin arvo on 3,16049, mikä poikkeaa oikeasta alle prosentin. Tarkemman tuloksen sai kreikkalaismatemaatikko Arkhimedes, joka eli 287–212 eaa. Hän piirsi ympyrän sisään tasasivuisen kuusikulmion ja toisen ympyrän ulkopuolelle. Hän päätteli, että ympyrän kehän pituuden täytyi olla kuusikulmioiden kehien pituuden välillä. Ne oli helppo laskea. Sitten hän muutti kuusikulmiot 12-kulmioiksi. Näin hän jatkoi 96-kulmioihin asti. Arkhimedes päätyi siihen, että ympyrän kehän pituus on yhtä kuin sen läpimitta kerrottuna jollakin luvulla lukujen 223/71 ja 22/7 välillä. Desimaalilukuina ne ovat 3,1408... ja 3,1429... Tulos on niin lähellä oikeaa arvoa (3,14159...), että sen mukaan laskettuna ympyrän, jonka läpimitta on yksi metri, kehän pituudeksi saatu luku poikkeaisi oikeasta alle millimetrin.