Milloin luku nolla otettiin käyttöön?

Digitaalinen-nolla-musta-tausta
© Shutterstock

Luku nolla rationaalisena lukuna, joka on kahden yhtä suuren luvun erotus, esiintyi ensimmäisen kerran intialaisen matemaatikon ja tähtitieteilijän Brahmaguptan teoksessa ”Brahmasphutasiddhanta” vuonna 628. Siinä esitetyt säännöt nollasta ja negatiivisista luvuista ovat yhä voimassa. Ennen Brahmaguptaa useissa kulttuureissa oli olemassa symboli, joka tarkoitti ”ei mitään”. Vanhin on babylonialaisten nolla noin vuodelta 250 eaa. Babyloniassa käytettiin 60-kantaista paikkalukujärjestelmää, jossa nollan symbolilla merkittiin luvussa esiintyvää tyhjää kohtaa. Nolla esiintyi siis vain muiden numeromerkkien välissä. Myös mayoilla oli käytössä nolla. Intialaisen nollan uskotaan syntyneen ilman aiempien kulttuurien vaikutusta. Varhaiset nollat olivat kuitenkin arvottomia, eikä niillä ollut paikkaa lukusuoralla negatiivisten ja positiivisten lukujen keskipisteenä. Ennen Brahmaguptan nollaa siis esimerkiksi laskutoimitus -3 + 5 = 2 oli mahdoton.