Shutterstock

Lordi Kelvin selitti absoluuttisen nollapisteen

Millä tavalla lordi Kelvin sai selville, että absoluuttinen nollapiste vastaa –273,15 celsiusastetta?

Brittifyysikko William Thomsonia (1824–1907), joka tunnetaan paremmin lordi Kelvininä, pidetään absoluuttisen nollapisteen ”isänä”. Hän esitti 1848 julkaisemassaan artikkelissa argumentteja absoluuttisen lämpötila-asteikon puolesta. Siksi kyseisen lämpötila-asteikon yksikön nimeksi tuli SI-järjestelmässä kelvin. Lordi Kelvinin ”keksintö” pohjautui aiempaan tutkimukseen.

Ranskalainen fyysikko Guillaume Amontons oli havainnut jo 1699, että kaasujen tilavuus riippuu lämpötilasta. Hän päättelikin, että täytyy olla olemassa absoluuttinen nollapiste, jossa kaasu ei pysty puristumaan enää yhtään enempää kokoon. Vuonna 1787 niin ikään ranskalainen fyysikko Jacques Alexandre César Charles totesi, että kaasun tilavuus pienenee 1/273 jokaista astetta kohti lämpötilan laskiessa nollasta celsiusasteesta.

Tästä hän johti absoluuttiseksi nollapisteeksi –273 astetta. Silti vasta lordi Kelvin esitti teoreettisen selityksen asialle: atomien liike hidastuu sitä mukaa kuin lämpötila laskee. Absoluuttinen nollapiste on siten piste, jossa aineen kaikkien atomien liike on lakannut kokonaan.