Kuinka vanha on vanhin kirja?

Kirjalla on aikojen kuluessa ollut monia erilaisia fyysisiä muotoja. Paperiarkeista koostuvia kirjoja alettiin tehdä 400-luvulla.

First book

Ensimmäiset nykymuotoiset kirjat, jotka tehdään sitomalla tai nitomalla paperiarkkeja yhteen, ilmaantuivat 400-luvulla jaa. Kirjoituskokoelmien historia ulottuu kuitenkin jo vuoden 3000 eaa. tienoille, jolloin sumerilaiset ja assyrialaiset merkitsivät kiilakirjoituksella asioita muistiin savitauluille. Samoihin aikoihin egyptiläiset kirjoittivat hieroglyfejä papyrukselle.

Vanhimpana varsinaisena kirjana pidetään kuitenkin Pohjois-Italiassa eläneiden etruskien noin vuonna 600 eaa. valmistamaa nidosta. Siinä on kuusi kultarenkailla yhdistettyä kuvitettua sivua, jotka nekin ovat 24 karaatin kultaa. Vanhin painettu ja päivätty kirja on Kiinassa. 11. toukokuuta 868 julkaistu teos. Se tehtiin puupiirrostekniikalla.

Gutenberg Bible

Tiettävästi menetelmää käytettiin Koreassa jo 700-luvun puolivälissä, mutta teosten tarkkaa julkaisuvuotta ei tiedetä. 1400-puolivälissä kirjoja alettiin valmistaa painokoneilla. Kirjojen massatuotannon voidaan katsoa alkaneen, kun saksalainen Johannes Gutenberg julkaisi 42-rivisen Raamatun vuonna 1454.