Kuinka pitkä metri on?

Ranskan vallankumouksen pyörteissä ranskalaiset hylkäsivät vanhat pituusmitat. Yksi uusituista mitoista oli pituusmitta. Vanhojen yksiköiden sijaan ranskalaisten oli alettava mitata pituuksia metreinä.

NB_u41 metri

Metri on tärkein pituuden yksikkö samalla tavalla kuin kilogramma on painon perusyksikkö ja sekunti ajan. Vuosien varrella metriä on kuitenkin määritelty monella tavalla ja sillä on ollut monta pituutta.

Ensimmäinen virallinen metri otettiin käyttöön 1700-luvun lopulla Ranskassa. Vallankumouksen jälkeen ranskalaiset hylkäsivät vanhat mittayksiköt ja uusi pituusmitta sai nimekseen metri. Se määriteltiin päiväntasaajalta pohjoisnavalle ulottuvan matkan yhdeksi kymmenesmiljoonasosaksi.

Pituus tosin perustui Maan matemaattiseen malliin – ei maantieteelliseen.

Metri on tanko

Vuonna 1899 valettiin metallitanko, joka oli täsmälleen metrin mittainen nollan asteen lämmössä eli veden jäätymispisteessä. Tanko reagoi lämpötilanmuutoksiin kuten muutkin metalliesineet, jolloin sen pituus muuttui. Siitä 90 prosenttia oli platinaa ja 10 prosenttia iridiumia, ja sitä käytettiin mallina, kun muita mittoja muunnettiin metreiksi.

Laskuvirheen vuoksi tanko oli kuitenkin 200 mikrometriä liian lyhyt.

Näin pitkä se on nyt

Uusia metrin määritelmiä otettiin käyttöön. Vuosina 1960–1983 metri määriteltiin niin, että se oli 1 ?650?763,73 kertaa krypton-86-atomin aallonpituus sen lähettäessä oranssia valoa.

Vuonna 1983 otettiin käyttöön määritelmä, joka on edelleen käytössä. Määrittelyn apuna käytettiin valon nopeutta tyhjiössä. Valo taittaa metrin matkan 1/299792458 sekunnissa.