Aastronomical unit

Astronominen yksikkö helpottaa mittaamista

Astronomista yksikköä muutettiin vuonna 2012. Tähtitieteessä käsitellään hyvin suuria etäisyyksiä. Jotkin tähtitieteen käsitteet ovat vaatineet rukkaamista, koska etäisyydet voivat vaihdella, kun taivaankappaleet liikkuvat suhteessa toisiinsa.

Astronomista yksikköä muutettiin vuonna 2012

Tähtitieteessä käsitellään hyvin suuria etäisyyksiä. Jotkin tähtitieteen käsitteet ovat vaatineet rukkaamista, koska etäisyydet voivat vaihdella, kun taivaankappaleet liikkuvat suhteessa toisiinsa. Yksi muutoksia kokenut käsite on tähtitieteellinen eli astronominen yksikkö. Se määritellään Maan ja Auringon väliseksi etäisyydeksi.

Koska Maan rata Auringon ympäri on hieman soikea, etäisyys ei ole aina sama. Siksi astronominen yksikkökin on Maan ja Auringon keskimääräinen etäisyys. Vasta vuonna 2012 Kansainvälinen tähtitieteellinen unioni päätti, että astronominen yksikkö on tarkalleen 149 597 870 700 metriä.

Siriometri tähtitieteellisenä yksikkönä

1800-luvun alkupuolella saksalaissyntyinen brittiastronomi William Herschel (1738–1822) ehdotti vielä suurempaa yksikköä. Se oli Maan ja kirkkaimman tähden, Siriuksen, välinen etäisyys. Hän yritti laskea etäisyyden Siriukseen vertaamalla sen kirkkautta muihin tähtiin. Hän kutsui tätä etäisyyttä siriometriksi.

Koska erot tähtien kirkkaudessa riippuvat etäisyyden lisäksi niiden koosta, Herschelin laskelmat eivät olleet kovin tarkkoja. Nykyisin tiedetään, että etäisyys Sirukseen on 8,6 valovuotta.

Herschelin siriometri jäi kuitenkin elämään mittayksikkönä. Sitä käytetään nykyisin harvoin. Sillä viitataan miljoonaan astronomiseen yksikköön eli se vastaa 15,813 valovuotta.