Shutterstock
Tiden er den fjerde dimension

Ajatusmylly

Teema - Jotkin kysymykset ovat niin visaisia, että ne ovat vaivanneet tutkijoita vuosisatoja. Niiden pohdinta tuottaa uutta tietoa maailmasta riippumatta siitä, saadaanko kysymyksiin koskaan vastausta.