Antiikin roomalaisten puhuma kieli

Latina oli tunnetusti kehittynyt kirjakieli. Mitä kieltä antiikin roomalaiset puhuivat?

Romerriget sprog

Rooman valtakunnassa kirjoitettiin latinaksi

Latinan kieli kehittyi Keski-Italian Latiumissa ja syrjäytti vähitellen muut Apenniinien niemimaalla käytetyt niin sanotut itaaliset murteet ja etruskin kielen.

Jo 200-luvulla eaa. latina oli saavuttanut kirjakielenä kutakuinkin sen kehitysasteen, joka sillä oli niin sanotulla kulta-ajalla (100 eaa. –14 jaa.) Latinan kieli levisi Rooman valtakunnan kaikkiin osiin Vähästä-Aasiasta Atlantin rannikolle ja Pohjois-Afrikasta Brittein saarille. Vain kreikkalaisella kulttuurialueella latinasta ei tullut ensisijaista kieltä.

Lue lisää siitä, kuka keksi aakkoset.

Roomassa kansan kieli oli vulgaarilatina

Latinan kirjakieli ja puhekieli erosivat toisistaan jo varhain. Paikalliset erot olivat suuria. Kansan käyttämä puhekieli, niin sanottu vulgaarilatina, jakautui murteiksi, joista myöhemmin kehittyivät romaaniset kielet (muun muassa italia, espanja, ranska ja romania).

Latinan kirjakieli säilytti kieliopillisen säännöllisyytensä ja sanastollisen ”puhtautensa” myöhäisantiikkiin asti. Vasta vuosina 200–600 kirjakieli lähentyi vulgaarilatinaa.

Monet kansanomaiset ilmaisut, kreikasta lainatut sanat ja puhekielelle ominaiset kielioppimuodot yleistyivät kirjoituksissa. Tässä vaiheessa puhutun latinan murteet olivat jo kehittymässä romaanisiksi kieliksi.