Mikä oli historian laajin valtakunta?

Mitkä ovat olleet historian laajimpia valtakuntia? Mikä valtakunta on ollut suurin? Mitä alueita siihen on kuulunut?

Largest empire

Jo antiikin aikana syntyi laajoja valtakuntia

Monikansaisia suurvaltoja syntyi jo ennen ajanlaskun alkua. Esimerkiksi Makedonian kuningas Aleksanteri Suuri onnistui 300-luvulla eaa. luomaan sotimalla valtakunnan, joka ulottui ydinalueeltaan Balkanin niemimaalta Indusjoelle ja syvälle Egyptin sisämaahan asti.

Myös pitkälti onnistuneiden valloitussotien ansiosta laajentunut Rooman valtakunta oli suurimmillaan keisari Trajanuksen aikana (98–117). Tuolloin keisarikunta käsitti paitsi Väli- ja Mustanmeren ympäristön myös suuren osan Britanniasta ja Mesopotamiasta.

Laajimmassa valtakunnassa aurinko ei laskenut koskaan

Kansainvälisen vallan laajentamisen politiikka, imperialismi, johti 1800-luvun Euroopassa kahden laajan imperiumin syntymiseen. Venäjän keisarikunta laajeni sotien ja pakkoliitosten seurauksena niin, että se ulottui Suomesta ja Puolasta Tyynellemerelle ja Turkin, Iranin, Afganistanin ja Kiinan rajoilta Jäämerelle. Monikansaisen imperiumin pinta-ala oli 21,3 miljoonaa neliökilometriä.

Sitä suuremmaksi ja samalla maailmanhistorian isoimmaksi valtakunnaksi kehittyi Iso-Britannia, joka oli harjoittanut aktiivista siirtomaapolitiikkaa 1600-luvulta asti.

Ison-Britannian siirtomaavalta, josta käytetään usein nimitystä Brittiläinen imperiumi, oli laajimmillaan 1. maailmansodan päätyttyä. Se käsitti tuolloin muun muassa Kanadan, Australian, Uuden-Seelannin, laajoja alueita Afrikassa ja Turkin valtakuntaan kuuluneita Lähi-idän osia.