Takeshi Inomata

Mayojen suurin monumentti paljastui laserilla

Ilmalaserkeilauksella on saatu esiin mayojen suurin ja vanhin julkinen rakennelma. Löytö antaa uutta tietoa sivilisaation valtasuhteista.

Mayavaltakunnan varhaisajoista kertova valtava monumentti on piilotellut puiden, pensaiden ja viljelysten alla tuhansia vuosia. Nyt Kaakkois-Meksikossa lidarilla tehty ilmalaserkeilaus on tuonut muinaisen rakennelman ääriviivat selkeästi esiin.

Arizonan yliopiston tutkijaryhmä alkoi aavistella rakennelman olemassaoloa, kun he tarkastelivat Meksikon viranomaisilta saamiaan melko karkealla tarkkuudella otettuja lidarkuvia. He päättivät varmuuden vuoksi keilata Aguada Fénix -nimellä tunnetun alueen suuremmalla tarkkuudella.

Ilmalaserkeilaus paljasti kasvillisuuden alla piilevän jättimäisen mayamonumentin.

© Takeshi Inomata

Tuloksena saatiin 3D-kuvia, joissa näkyy 1 413 metriä pitkä ja 399 metriä leveä suorakaiteen muotoinen tasanne. Se kohoaa 10–15 metriä ympäristöään korkeammalle. Tasanteen lisäksi kuvassa erottuu koholla olevia teiden ja rakennusten perustuksia.

Yhteisön voimannäyte

Radiohiiliajoitusten mukaan Aguada Fénixin monumentti rakennettiin 3 000 – 2 800 vuotta sitten. Siten tasanne on sekä vanhin että laajin mayavaltakunnan aikainen monumentti. Tutkijat arvelevat, että sitä on käytetty rituaalisissa seremonioissa.

Mayavaltakunta ulottui nykyisen Meksikon kaakkoisosan, Guatemalan, Belizen, El Salvadorin ja Länsi-Hondurasin alueille. Aguada Fénix (punainen piste) sijaitsi valtakunnan keskellä.

© Shutterstock

Tutkijoiden mukaan monumentin tasaisuutta tai litteyttä voidaan pitää varhaisen mayavaltakunnan tasa-arvoisen yhteiskuntarakenteen symbolina.

Tasanteen suuri koko ja sinne johtavat leveät tiet viittaavat siihen, että sinne kerääntyi seremonioihin isoja määriä ihmisiä. Mayojen myöhemmät korkeat porraspyramidit taas kuvastavat hierarkkista yhteiskuntaa, jota hallitsi pieni vaikutusvaltainen eliitti.

“Myöhempinä kausina mahtavat hallitsijat ja valtakoneisto määräsivät ihmiset rakennustöihin. Tämä monumentti on paljon varhaisempi, emmekä näe siinä merkkejä vaikutusvaltaisesta eliitistä. Pidämme sitä yhteisöllisten ponnistelujen tuloksena.” Takeshi Inomata, Aguada Fénixin löytäneen Arizonan yliopiston tutkimusryhmän johtaja.

Tutkijat ovat arvioineet Aguada Fénixin rakentamiseen kuluneen yli kymmenen miljoonaa työpäivää, joten sen rakentamiseen on luultavasti osallistunut tuhansia ihmisiä. Tämänkaltaisen rakennelman tuottaminen ilman tiukasti säädeltyä hierarkkista järjestelmää tekee siitä vieläkin vaikuttavamman.

© Shutterstock

3 FAKTAA MAYAVALTAKUNNASTA

Korkeakulttuuri: Mayat tunnetaan hienostuneesta taiteesta, arkkitehtuurista, kalenterijärjestelmästä ja kirjoitetusta kielestä.

Pitkä kesto: Mayakulttuuri vaikutti Meksikon kaakkoisosassa noin vuosina 2000 eaa. – 1530 jaa. – yhteensä yli 3 000 vuotta.

Epäselvä alkuperä: Mayakulttuuria edelsi olmeekkien kulttuuri, mutta niiden kytköksistä toisiinsa ei ole varmuutta.