Kansallisvaltioiden synty

Milloin maailmaa alkoi jakautua eri maihin ja valtioihin?

Vanha-maailmankartta
© Shutterstock

Nykyinen valtiokäsite ja kansallisvaltioiden järjestelmä on varsin uusi ilmiö. Valtiokäsite alkoi hahmottua renessanssin ja uskonpuhdistuksen aikana ja vakiintui Euroopassa 1600-luvun puolivälissä. Ranskan vallankumous 1789 ja 1800-luvulla voimistunut kansallisuusaate loivat valtion kansakunnan poliittiseksi yksiköksi. 1800-luvun lopulla valtiojärjestelmä laajeni Latinalaiseen Amerikkaan, ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan syntyi paljon uusia valtioita. Toisen maailmansodan jälkeen taas monet siirtomaat itsenäistyivät. Siirtomaiden rajat vedettiin lähinnä siirtomaavaltojen etujen mukaan. Siksi esimerkiksi Afrikassa ei juuri ole kansallisvaltioita. Lähihistoriassa Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvulla synnytti ”uusvanhoja” valtioita.