Ihmisiä on ollut yli sata miljardia

Montako ihmistä maapallolla on ollut? Mikä on nykyisen ihmiskunnan osuus luvusta?

© Shutterstock

Yhdysvaltalaisen väestön-tutkimuslaitoksen Population Reference Bureaun mukaan ennen vuotta 2002 maapallolla oli syntynyt noin 106,4 miljardia ihmistä. Laskelma perustuu käsitykseen, että nykyihmisen laji, Homo sapiens, on ollut olemassa noin 50000 vuotta. Selvityksen lähtökohtana oli yksi pari, ”Aatami” ja ”Eeva”. Ajanlaskun alkuun asti syntyneisyyden eli vuosittain syntyneiden lukumäärän koko väestön tuhatta henkeä kohti oletettiin olevan 80. Sitä pidetään pienimpänä määränä, joka takaa lajin säilymisen korkean kuolleisuuden oloissa. Vasta viimeisten 2000 vuoden aika-na syntyneisyys on laskenut. Se on nykyään 23 promillea. Vuoden 2002 jälkeen ihmisten määrä maapallolla on kasvanut noin 300 miljoonaa. Tällä haavaa maailman väestömäärä on suunnilleen 6,4 miljardia, joten nykyisen ihmiskunnan osuus kaikkina aikoina eläneistä ihmisistä on kutakuinkin kuusi prosenttia.