Ennätysnopea inflaatio

Tällä hetkellä Suomessa on varsin hidas inflaatio. Milloin ja missä on koettu nopein tunnettu inflaatio?

Leipäjono-Saksa
© Shutterstock

Inflaatiolla tarkoitetaan rahan arvon alenemista ja siitä johtuvaa hintojen nousua. Hallitsematon inflaatio tekee luotonannon kannattamattomaksi, ellei korkoja nosteta inflaation mukaan. Samoin palkkojen ostovoima pienenee. Tämän seurauksena investoinnit ja kulutuskysyntä hiipuvat ja talous lamaantuu. Ainakin yksi rajuimmista inflaatiokierteistä koettiin Saksassa 1922–1923. Se syntyi, kun ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksan maksettavaksi määrätyt sotakorvaukset romuttivat valtiontalouden ja hallitus yritti pelastaa tilanteen painamalla jatkuvasti lisää rahaa. Näin syntyi niin nopea hintojen nousukierre, että palkat piti maksaa monta kertaa päivässä, jotta työntekijät ehtivät ostoksille, kun palkalla vielä sai jotakin. 1923 Yhdysvaltojen dollari maksoi 4 200 miljardia Saksan markkaa. Silloin solmittiin voittajavaltojen kanssa uusi sopimus sotakorvauksien maksamisesta ja otettiin käyttöön uusi rahayksikkö.