Shutterstock
Rna syntyy laavassa

Uusi teoria: Tulivuoret sytyttivät elämän

Kuinka elämä sai alkunsa? Kysymys on askarruttanut tutkijoita jo vuosisatoja, ja elämän alkuperäksi on esitetty kaikkea jääkiteistä merenpohjan lähteisiin. Uusi tutkimus osoittaa eri suuntaan: elämä on syntynyt jähmettyneessä laavassa.

Maapallo neljä miljardia vuotta sitten: meteorit moukaroivat jatkuvasti nuoren planeetan pintaa, ja tulivuorista pursuu ulos laavaa, joka vyöryy hehkuvina virtoina veteen ja saa sen poreilemaan ja höyryämään.

Ja tässä helvetissä tapahtuu jotain ihmeellistä.

Tulivuorista purkautuneesta laavasta muodostuu vulkaanista kiveä, basalttia, jossa neljä erilaista ainetta yhtyy ja ketjuuntuu. Syntyy jatkuvasti kasvava molekyyli, rna-rihma, joka on Maan elämän itu.

Tutkijat ovat vuosikymmeniä yrittäneet saada selville, kuinka elämä on syntynyt elottomasta aineesta. Viimeaikaisissa laboratoriokokeissa on päästy jyvälle mahdollisesta syntytavasta.

Yhdysvaltalaisen yleishyödyllisen Foundation for Applied Molecular Evolution -järjestön tutkijat sekoittivat orgaanisista aineista koktailin ja jäljittelivät elämän syntyprosessia – aiempien tutkimusten mallin mukaan.

Uutta oli kuitenkin se, että yhdysvaltalaistutkijat lisäsivät sekoitukseen yhden ainesosan. Ja sillä oli hämmästyttävä vaikutus.

Ainesosa oli koostumukseltaan basalttinen vulkaaninen lasi, jota syntyy, kun laava jäähtyy nopeasti esimerkiksi osuessaan veteen. Lasin lisääminen johti siihen, että muodostui pitkiä rna-rihmoja, joita pidetään – suosituimman teorian mukaan – ensimmäisten eliöiden syntymisen lähtökohtana.

Basaltti syntyy laavasta

Basaltti on laavasta syntyvä vulkaaninen kivilaji. Kun laava jäähtyy hyvin nopeasti esimerkiksi joutuessaan tekemisiin veden kanssa, muodostuu basalttista lasia. Se voi edistää rna-rihmojen muodostumista.

© Shutterstock

Rna vastaa vaatimuksia

Nykyään elämä perustuu dna:han, joka sisältää solujen geneettisen informaation. Dna on rakenteeltaan kaksoiskierre, joka koostuu kahdesta toisiinsa kiinnittyneestä rihmasta eli juosteesta. Kussakin dna:n neljässä erilaisessa rakenneyksikössä, nukleotidissa, on oma emäsosansa.

Nukleotideista puhutaan myös geneettisten aakkosten kirjaimina, sillä emäsosista rakentuu informaatiokokonaisuuksia samalla tavalla kuin tekstin kirjaimista muodostuu sanoja.

Myös rna koostuu nukleotideista, mutta siinä on kyse yksittäisestä rihmasta.

Rna:lla on ratkaiseva osuus solujen toiminnassa, sillä rna kuljettaa dna:n geneettisen informaation solujen proteiinitehtaisiin, ribosomeihin. Nämä valmistavat proteiineja, joilla on tärkeitä tehtäviä soluissa, rna:n siirtämän ohjeen mukaan.

Lähettinä toimimisen lisäksi rna:sta on paljon muuhunkin. Rihmat voivat laskostua eri tavoilla, jolloin rna:n toimenkuva muuttuu, ja se pystyy esimerkiksi tuottamaan itse proteiineja ja monistamaan itseään.

Rna on elämän monitaituri

Vallalla olevan käsityksen mukaan ensimmäinen eliö syntyi rna:sta, joka voi paitsi sisältää informaatiota myös tukea kemiallisia reaktioita ja monistaa itseään.

Rna-nukleotidi
© Shutterstock

Rna sisältää neljä rakenneosasta

Kierteinen rna koostuu neljänlaisista rakenneyksiköistä, nukleotideista, joissa on omat emäsosansa. Rna:n emäksiä ovat guaniini, adeniini, sytosiini ja urasiili.

Rna ja ribosomit
© Shutterstock

Rihmat ovat valmistusohjeita

Kaikissa nykyeliöissä rna-rihmat kuljettavat proteiinien valmistusta ohjaavaa informaatiota. Ribosomit lukevat ohjeet ja valmistavat proteiinit niiden mukaan.

Rna, en ribozym
© Shutterstock

Rna voi monistua

Kun rna-rihma laskostuu tietyillä tavoilla, siitä voi tulla ribotsyymeiksi kutsuttuja entsyymejä. Ensimmäisissä eliöissä rna pystyi monistamaan itseään ribotsyymien ansiosta.

Koska rna:lla on edellytykset hoitaa monia elollisuuden kannalta keskeisiä tehtäviä, on esitetty, että se oli elämän kehityksen liikkelle paneva voima.

Käsitys tunnetaan rna-maailma-hypoteesina. Teoria perustuu nimenomaan siihen, että rna huolehti kaikista niistä toiminnoista, jotka nykyisissä eliöissä ovat dna:n ja proteiinien vastuulla. Toisin sanoen yksi ainoa ”keksintö” – rna – pani elämän alulle.

Teoria on kuitenkin sikäli hataralla pohjalla, että se ei selitä rna:n syntymistä. Siksi on yritetty saada selville, millaisissa olosuhteissa rna:ta muodostuu kuin itsestään. Yhteisymmärryksestä ollaan vielä kaukana.

Uusi ehdotus elämän kehdoksi

Osa tutkijoista uskoo, että rna:ta syntyi ensimmäisen kerran järvissä, jotka kuivuivat aika ajoin. Perusoletuksena on, että vesimäärän vaihtelu edisti rna-rihmojen muodostumista.

Toisen käsityksen mukaan rna:ta esiintyi ensiksi merenpohjan kuumien lähteiden ympärillä. Näiden niin sanottujen mustien savuttajien vesi sisältää runsaasti maankuoresta liuenneita mineraaleja, ja rna:n sisältämät orgaaniset aineet saattoivat tiivistyä niiden piippumaisissa purkausaukoissa. Simulaatioiden mukaan tämä rna:n muodostumistapa on mahdollinen, mutta se tuottaa vain hyvin lyhyitä rihmoja.

Kolmannessa teoriassa lähdetään siitä, että jääkiteet mahdollistivat rna-rihmojen syntymisen. Rna on vakaampaa matalissa lämpötiloissa, ja tutkimukset osoittavat, että rna hoitaa paremmin proteiinien tehtäviä jäisissä olosuhteissa. Maapallolla tuskin oli kuitenkaan jäätä silloin, kun rna:ta muodostui ensimmäisen kerran.

Elämän kehto - Mustat savuttajat, lätäkkö, jääkide

Ensimmäisten rna-rihmojen muodostumispaikaksi on esitetty jo aiemmin kolme vaihtoehtoa: merenpohjan kuumat lähteet, ajoittain kuivuvat järvet tai jääkiteet.

© Shutterstock

Uusi teoria, jossa basalttinen lasi on pääosassa, sopii paremmin niihin olosuhteisiin, jotka vallitsivat maapallolla, kun elämä sai alkunsa noin neljä miljardia vuotta sitten.

Eri puolilla planeettaa esiintyi rajua tulivuoritoimintaa, ja sen seurauksena syntyi runsaasti basalttista lasia, jolla saattoi olla ratkaiseva osuus rna-rihmojen muodostumisessa. Lasi edisti kemiallisia reaktioita osallistumatta itse niihin, eli se toimi katalyyttinä.

Molekyylibiologi Elisa Biondin johtama yhdysvaltalainen tutkimusryhmä teki kokeita neljänlaisella lasilla. Joukossa oli myös basalttista lasia. Lasi jauhettiin ja puhdistettiin, ennen kuin sitä lisättiin vesiliuokseen, joka sisälsi rna:n rakenneosasia.

Sekoitukset jätettiin rauhaan jopa kahdeksaksi kuukaudeksi. Tänä aikana niistä otettiin näytteitä analysoitavaksi.

Analyysit paljastivat basalttista lasia sisältävistä näytteistä pitkiä rna-rihmoja, jotka koostuivat peräti 200 nukleotidista. Muista näytteistä ei löydetty lainkaan rna:ta.

Elisa Biondi

Elisa Biondi veti tutkimusryhmää, joka selvitti, kuinka basalttinen lasi vaikuttaa rna-rihmojen muodostumiseen.

© Elisa Biondi

”Halusimme tutkia mahdollisuuksia saada aikaan nukleotideja, mutta yllättäen löysimme pitkiä rna-rihmoja”, kertoo Biondi.

Itse asiassa tulos oli niin hämmästyttävä, että tutkijat eivät pitäneet sitä ensin oikeana. Siksi he toistivat kokeen monta kertaa ja antoivat sekoitusten olla rauhassa aina vain pitempiä aikoja. Lopulta voitiin olla varmoja, että nukleotidien ja basalttisen lasin yhdistelmä johti pitkien rna-rihmojen syntymiseen.

Tutkimus todisti siten, että rna:ta saattoi aikoinaan syntyä itsestään.

Meteorit kylvivät elämän siemeniä

Seuraava kysymys kuuluu, mistä rna:n rakennuspalikat, nukleotidit, ja niihin kuuluvat emäsosat olivat peräisin.

Mahdollisesti ne muodostuivat maapallolla, mutta todennäköisemmin ne syntyivät Maan ulkopuolella. Koska meteoriiteista on löydetty rna:n kaikki neljä emästä, voidaan olettaa, että elämän peruselementit tulivat muualta.

Tuli ja vesi loivat elämän kehdon

Kolme keskeistä tekijää tasoitti neljä miljardia vuotta sitten tietä elämän syntymiselle: välttämättömiä orgaanisia aineita tuli runsaasti, vettä ja kuivaa maata oli tarjolla sopivasti – ja läsnä oli avustaja, joka pani kehityksen alulle.

Shutterstock

1. Rakennuspalikat muualta

Nuoreen Maahan osui jatkuvasti paljon meteoreja. Ne sisälsivät aineita, joista rna:ta voi muodostua. Avainasemassa ovat nukleotidit, joiden emäsosia ovat adenosiini (A), guaniini (G), sytosiini (C) ja urasiili (U).

Shutterstock

2. Märän ja kuivan vuorottelu

Törmäyskraattereihin muodostui järviä ja lampia, jotka menettivät välillä vetensä. Ajoittain aineet altistuivat säteilylle ja liukenivat. Olosuhteiden muutokset edistivät niiden yhtymistä ja ketjuuntumista.

Shutterstock

3. Tulivuoret viimeistelivät

Vesistöihin kertyi basalttista lasia jatkuvien tulivuorenpurkausten seurauksena. Lasi toimi katalyyttinä: kemialliset reaktiot kiihtyivät, ja niiden tuloksena syntyi rna:ta.

Shutterstock

Siitä huolimatta, että nyt on olemassa mahdollinen selitys sille, kuinka rna-maailma syntyi, ei voida olla varmoja, onko oletus totuudenmukainen.

”Tuloksemme tukevat voimakkaasti rna-maailma-hypoteesia. Ehkä emme pysty koskaan kuvaamaan tarkasti, kuinka elämä sai alkunsa, mutta meidän voi olla mahdollista kartoittaa niitä periaatteita, joihin prosessi perustui”, selittää Elisa Biondi.

Se basalttinen lasi, jota esiintyi maapallolla elämän syntymisen aikaan, on hävinnyt jo kauan sitten kivikehän liikkeiden vuoksi. Vajotessaan maankuoren laatat sulavat osittain, ja niistä syntyy uusia kivilajeja. Rna-maailman jäännökset katoavat jäljettömiin.

Siksi katse kannattanee suunnata Maan naapuriin, kun tutkitaan, kuinka elottomat ainekset muuttuivat elollisiksi. Mars eroaa geologisesti maapallosta, koska siltä puuttuu laattatektoniikka. Siksi Marsin pinnalla esiintyy yhä ikivanhaa basalttista lasia.

Mars ja basaltti

Koska Marsissa ei ole liikkuvia mannerlaattoja, sen lapsuudessa syntynyt basaltti on säilynyt pinnalla. Jos Marsissa on esiintynyt rna-elämää, basaltissa voi olla merkkejä siitä.

© NASA

Mars oli neljä miljardia vuotta sitten lämpimämpi planeetta, joka oli vulkaanisesti aktiivinen ja jossa oli vettä. Maan tapaan siihen törmäsi silloin paljon meteoreja.

Periaatteessa elämää olisi voinut yhtä hyvin syntyä Marsissa kuin Maassa. Ehkä naapuri vastaa kysymykseen, kuinka kotiplaneetastamme tuli elävä.