Shutterstock

Pätkistä vähitellen pitkiksi

Vanhoissa taloissa joutuu usein kumartumaan, jotta ei iske päätään esimerkiksi oviaukoissa. Ihmiset olivat ilmeisesti ennen lyhyempiä. Mikä selittää muutoksen?

Vauraissa teollisuusmaissa ihmisten keskipituus on kasvanut 150 vuodessa huomattavasti. Keskimäärin ihmiset ovat nyt 10 senttimetriä pitempiä. Pohjois-Euroopassa muutos on ollut vielä suurempi, jopa 14 senttimetriä. Ei ole siis ihme, että vanhojen asuntojen mittasuhteet vaikuttavat nykyään epäkäytännöllisiltä.

Pituus kasvaa kolmesta syystä

Keskipituuden kasvu johtuu kolmesta tekijästä.

  • Ensinnäkin teollistuminen johti yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen, jonka seurauksena väestö alkoi sekoittua geneettisesti entistä enemmän.

  • Toiseksi lasten ravitsemustila on kohentunut menneisiin vuosisatoihin verrattuna. Monipuolinen, runsaasti vitamiineja, hivenaineita ja proteiineja sisältävä ravinto edistää kasvua.

  • Kolmanneksi lapset sairastavat nykyään vähemmän tulehdussairauksia, joilla on tutkimuksissa havaittu olevan yhteys pituuskasvuun. Tulehdussairaudet voivat pysäyttää tilapäisesti kasvun, eikä elimistö pysty aina korvaamaan tätä menetettyä kasvuaikaa.

Alankomaalaiset ovat Euroopassa pisimpiä

Keskimitaltaan pisimmät eurooppalaiset asuvat Alankomaissa. Siellä nuorten miesten keskimääräinen pituus on peräti 183 senttimetriä. Eteläeurooppalaiset eivät vielä pääse samoihin lukuihin, mutta he ovat hyvää vauhtia kuromassa pohjoiseurooppalaisten etumatkaa umpeen.

Ihmisten keskimääräinen pituus tuskin enää merkittävästi kasvaa. Ilmeisesti Pohjois-Euroopassa yläraja on jo saavutettu. Muun muassa kutsunnoissa tehdyt mittaukset osoittavat nuorten miesten keskipituuden kasvun jo tasoittuneen.

Pituus vaihtelee

Eurooppalaisten keskipituus voi jossain vaiheessa kääntyä laskuun. Vielä sata vuotta sitten yhdysvaltalaiset olivat keskimäärin seitsemän senttimetriä länsieurooppalaisia pitempiä. Nykyään tilanne on päinvastainen: länsieurooppalaiset ovat keskimäärin 5–7 senttimetriä yhdysvaltalaisia pitempiä. Selityksenä pidetään ravintotottumuksia.

Historiallisessa katsannossa keskipituuden vaihtelu on normaalia. Esimerkiksi pronssi- ja rautakaudella ihmiset olivat hieman pitempiä kuin kivikaudella, varhaiskeskiajalla ja 1800-luvulla.