Shutterstock
Soevnens mysterium gople

Alkeelliset eläimet ratkaisevat unen arvoituksen

Kaikki nisäkkäät nukkuvat. Linnut ja kalat tarvitsevat unta. Hyönteiset ja madot uinuvat, ja jopa meduusat torkkuvat. Alkeellisia eläimiä tutkimalla etsitään vastausta kysymykseen, miksi ihminen on tiedottomassa tilassa kolmasosan elämästään.

Ilta oli pimenemässä Kaliforniassa, kun laboratorion akvaariossa elävä meduusa ui hitain rytmikkäin liikkeiden aivan pohjan tuntumassa.

Kaksi opiskelijaa tarkkaili alkeellista eläintä ja laski huolellisesti joka ainoan uimakellon supistumiskerran. Kun tuli pimeää, liikkeet hidastuivat ikään kuin meduusa olisi vaipunut uneen.

Opiskelijat herättivät meduusan keinotekoisilla aalloilla – ja tekivät näin koko yön ajan aina meduusan uinahtaessa. Seuraavana päivänä eläin kärsi selvästi levon puutteesta: univajeen takia sen liikkeet olivat 17 prosenttia tavallista hitaampia.

Meduusoilla ei ole aivoja. Koska meduusat kuitenkin nukkuvat, voidaan olettaa, että unen tarve syntyi ennen aivoja.

Kalifornialaisessa Caltech-yliopistossa Cassiopea-suvun meduusalla tehty koe liittyi laajempaan unitutkimukseen. Sen hämmästyttäviin tuloksiin kuuluu havainto, että jopa alkeellisten aivottomien eläinten pitää nukkua.

Monet seikat viittaavatkin siihen, että luonto keksi unen paljon ennen aivoja ja että ensimmäisenä unta tarvitsivat muut kuin keskushermoston solut.

Uni on perustarve

Tutkimalla alkeellisten eläinten nukkumista toivotaan saatavan lisää tietoa unen perimmäisestä tarkoituksesta ja samalla vastaus kysymykseen, miksi ihminen on kolmasosan elämästään tiedottomassa tilassa. Lisäksi tutkimuksen odotetaan parantavan mahdollisuuksia hoitaa unettomuutta ja unihäiriöitä.

Cassiopea-vandmaend

Levottoman yön jälkeen Cassiopea-meduusa oli niin väsynyt, että sen liikkeet olivat 17 prosenttia tavallista hitaampia.

© Gerard Soury/Getty Images

Vuosituhannen vaihteeseen asti valtaosa tutkijoista uskoi, että uni on vain nisäkkäille ominainen asia. On ajateltu, että matelijoilla, linnuilla ja sammakkoeläimillä tietoisuus vähenee, aistitoiminnot passivoituvat ja elimistö lamaantuu vain osittain.

Mainittujen eläinten voidaan nähdä nukkuvan: ne sulkevat silmänsä, ja niiden aivotoiminta – etenkin aivokuoren alueella – muuttuu selvästi.

Kalat ovat vaikeampi tapaus: ne eivät sulje silmiään, eikä niillä ole aivokuorta. Silti passivoituminen ja reagoimattomuus moniin ympäristön ärsykkeisiin osoittavat kalojen nukkuvan. Tutkimusten mukaan myös paljon alkeellisempien eläinten pitää jokseenkin säännöllisesti ainakin torkkua eli vaipua jonkinlaiseen nukkumista muistuttavaan lepotilaan.

Uni yhdistää erilaisia eläimiä

Vielä vähän aikaa sitten luultiin, etteivät alkeelliset eläimet nuku. Näyttää kuitenkin siltä, että jopa eläimet, joilla ei ole aivoja ja kehittynyttä hermostoa, tarvitsevat nukkumisen kaltaisia lepojaksoja.

Fisk i havet
© Shutterstock

1. Osa kaloista nukkuu hyvin sikeästi

Vaikka kalat eivät sulje silmiään kuten nisäkkäät ja linnut, ne nukkuvat säännöllisesti – yleensä vuorokausirytmin mukaan. Esimerkiksi sinipäähuulikala nukkuu niin sikeästi, ettei se reagoi edes kosketukseen.

Bananfluen oplever soevnunderskud
© Vaclav Hykes/EyeEm/Getty Images

2. Banaanikärpänen kärsii univajeesta

Banaanikärpäsellä on yksinkertaiset aivot, mutta se vaipuu tilaan, jossa se ei reagoi herkästi ympäristön ärsykkeisiin. Banaanikärpäsen pitää korvata puuttuva lepojakso samalla tavalla kuin valvoneen ihmisen univajeensa.

Havsvampe, Tethya californiana
© Hal Beral/Getty Images

3. Sienieläin tarvitsee taukoja

Sellaiset sienieläimet kuin Tethya californiana ovat alkeellisia: niiltä puuttuvat hermosto, ruoansulatusjärjestelmä ja verenkiertoelimistö. Nekin vaikuttavat nukkuvan, sillä niiden liikkeet lakkaavat välillä.

Rundormen C. elegans
© Steve Gschmeissner/SPL/Getty Images

4. Sukkulamadon unen tarve vaihtelee

Eleganssimadolla on alkeelliset aivot, eikä se nuku säännöllisen vuorokausirytmin mukaan. Lepojaksoja esiintyy esimerkiksi nahanluonnin ja lämmön tai auringon ultraviolettisäteilyn aiheuttaman stressin yhteydessä.

Ilmeisesti eläimet tarvitsevat unta samalla lailla kuin ihminen.

Kun on valvonut liikaa tai nukkunut huonosti, järki seisoo eikä mikään tunnu sujuvan vaivattomasti. Väsymys tuntuu kehossa, ja siksi on luontevaa mennä uudestaan nukkumaan. Oloaan ja toimintakykyään voikin parantaa korvaamalla univajetta yksinkertaisesti nukkumalla lisää.

5 uniluuloa – totta vai tarua?

Soevn oejenmaske
© Shutterstock

Onko herätyskellon käytöstä haittaa? Voiko liian lyhyet unet korvata? Onko unentarve tottumiskysymys? Nukkumiseen liittyviä luuloja on jos jonkinlaisia. Valitsimme viisi yleistä väitettä, ja teimme niille tieteellisen arvioinnin. Katso tulos täältä.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että nukkuminen on syömiseen ja juomiseen vertautuva perustarve. Kun ruoalla ja juomalla tyydytettävien fysiologisten tarpeiden biologiset ja biokemialliset taustamekanismit tunnetaan hyvin, unen välttämättömyyttä ei osata vielä selittää kunnolla.

Tutkijoita ihmetyttäviin asioihin kuuluu se, miksi unentarve vaihtelee lajeittain. Ihmiset nukkuvat keskimäärin kahdeksan tuntia vuorokaudessa, mutta esimerkiksi norsuille riittävät kahden tunnin unet. Lepakot taas voivat olla valveilla vain neljä tuntia.

Soevn elefant og flagermus

Eläinten unentarpeessa on valtavia lajien välisiä eroja. Nisäkkäistä norsut nukkuvat kaksi ja lepakot 20 tuntia vuorokaudessa.

© Shutterstock

Ihmisen ja joidenkin muiden nisäkkäiden aivoja tutkimalla on saatu varmuus siitä, että unella on näiden lajien tapauksessa suuri merkitys aivotoiminnalle. Tiedetään esimerkiksi, että nukkuminen vaikuttaa muistiin.

Lisäksi on tiedossa, että aivot käyttävät unta siivousvälineenä. Vuonna 2012 Maiken Nedergaardin yhdysvaltalaisessa Rochesterin yliopistossa tekemässä tutkimuksessa selvisi, että glymfaattinen järjestelmä puhdistaa aivoja, kun nukutaan.

Järjestelmä saa aikaan aivojen verisuonistossa rytmisiä supistuksia, jotka liikuttavat erityistä puhdistusnestettä aivokudoksen läpi. Kyse on huuhtelusta, joka poistaa Alzheimerin ja Parkinsonin taudeille altistavia jätteitä.

Kaikki osat kaipaavat unta

Nukkumisella on siis todistettavasti suuri merkitys aivojen toimintakyvylle. Kun ei nuku riittävästi, muun muassa lihasten kasvua ja solujen proteiinien tuotantoa säätelevä hormonijärjestelmä, häiriintyy.

Koko keho kärsii unenpuutteesta

Kunnon yöunet eivät vain virkistä ja helpota seuraavan päivän haasteista selviytymistä. Jos nukkuu jatkuvasti liian vähän, terveys alkaa horjua. Vaarassa eivät ole ainoastaan aivot.

Shutterstock

1. Aivoihin kertyy jätteitä

Kun nukutaan, selkäydinneste huuhtelee aivoista haitallisia aineita. Unen aikana aivosolujen lomaan kasautuu muun muassa beeta-amyloidia, joka on tärkeimpiä aivorappeumasairauksiin kuuluvan Alzheimerin taudin tuntomerkkejä.

Shutterstock & BiM

2. Hormonihäiriö heikentää lihaksia

Kun nukkuu liian vähän, lihaksia vahvistavien hormonien, kuten testosteronin, määrä pienenee. Samanaikaisesti lihasten kasvua hillitseviä hormoneja, kuten myostatiinia, erittyy enemmän. Siksi lihaskunto huononee.

Shutterstock & BiM

3. Osa geeneistä lakkaa toimimasta

Unenpuute stressaa soluja, ja ne alkavat tuottaa aineita, jotka yhdistyvät perintötekijöihin. Kun valmistusohjeet muuttuvat näin, solut eivät pysty tuottamaan itselleen tarpeellisia proteiineja.

Shutterstock & BiM

Tutkimalla aivottomia eläimiä on saatu näyttöä siitä, että unen alkuperäinen tehtävä liittyy elimistössä nimenomaan solujen perustoiminnan ylläpitämiseen.

Kuten kalifornialainen eläinkoe osoitti, meduusat voivat kärsiä univajeen fyysisistä haittavaikutuksista seuraavana päivänä. Samantapainen havainto tehtiin japanilaistutkimuksessa vuonna 2020. Siinä tarkkailtiin Hydra-suvun alle sentin mittaista makean veden polyyppieläintä.

Biologi Taichi Itoh Kyushu-yliopistosta totesi eläimen olevan hieman aktiivisempi päivällä kuin yöllä ja vaipuvan noin neljän tunnin välein uneen, jonka aikana se ei liiku lainkaan.

Vaikka eläin voidaan yleensä herättää esimerkiksi kirkkaalla valolla, se ei herää helposti, kun se on ehtinyt nukkua yli 20 minuuttia. Toisin sanoen se vaikuttaa olevan silloin ihmisen syvää unta muistuttavassa univaiheessa.

Det hjerneloese polypdyr Hydra

Aivottomat Hydra-suvun polyyppieläimet tuntuvat noudattavan neljän tunnin uni-valverytmiä. Niiden unisykli sisältää ilmeisesti kevyen ja syvän unen jaksoja.

© Sinclair Stammers/SPL

Kun Taichi Itoh valvotti polyyppieläimiä, niille syntyi univaje. Sen korvaamiseksi koe-eläimet nukkuivat enemmän. Unentarve kasvoi erityisesti silloin, kun neljän tunnin uni-valverytmi häiriintyi pimeänä aikana.

Havainnot viittaavat siihen, että Hydra-polyyppieläinten unirytmiä säätelevät valo ja sisäinen kello, joka muistuttaa ihmisen uni-valverytmiä säätelevää järjestelmää.

Jokainen solu nukkuu

Koska polyyppieläimellä ei ole aivoja, sen unentarve ei voi johtua siitä, että aivojen pitää puhdistua tai tallentaa muistoja. Taichi Itoh havaitsi, että solunjakautuminen hidastui, kun eläimen ei annettu nukkua normaalisti.

Ilmeisesti unella onkin suuri merkitys polyyppieläimen kasvulle ja kehitykselle. Aivottomuus tarkoittaa myös sitä, että nukkumista ei säätele keskushermosto, vaan uni syntyy paikallisilmiönä eri kudoksissa. Toisin sanoen joka ainoa solu nukkuu.

Uni saattaa juontua tarpeesta suojella suoliston energia-aineenvaihduntaa.

Samankaltaiseen tulokseen päädyttiin vuonna 2020 eleganssimatoa koskevassa tutkimuksessa. David Raizen yhdysvaltalaisesta Pennsylvanian yliopistosta huomasi, että sukkulamato nukkuu harvoin, mutta aina kun se luo nahkansa osana kehitystään, se ottaa parin tunnin nokoset.

Ilmiö vihjaa, että sukkulamato säästää nukkumalla energiaa käydessään läpi raskaan nahanluontivaiheen.

Tässä suhteessa sukkulamato muistuttaa banaanikärpästä. Senkin tapauksessa nukkuminen vaikuttaa olevan keino säädellä energia-aineenvaihduntaa.

Kun banaanikärpäsen ei anneta nukkua, siihen kertyy vapaiksi radikaaleiksi kutsuttuja haitta-aineita, jotka huonontavat ravintoaineiden imeytymistä suolesta. Asia kävi ilmi biologi Dragana Roguljan vuonna 2020 yhdysvaltalaisessa Harvardin yliopistossa tekemässä tutkimuksessa. Siinä tuli lisäksi esiin, että hiirillä univaje aiheuttaa samanlaisen ongelman.

Satojen miljoonien vuosien takaa juontuva suoli oli ensimmäisiä monisoluisissa eläimissä kehittyneitä elimiä. Dragana Rogulja pitääkin mahdollisena, että eläimet alkoivat nukkua tuolloin suojellakseen uutta hyödyllistä rakennetta.

Ajatuksesta seuraa kysymys, eivätkö suolettomat eläimet nuku. Asiaa on alettu tutkia, ja vastausta kysymykseen etsitään muun muassa alkeellisista sienieläimistä, joilta puuttuvat ruoansulatusjärjestelmän lisäksi hermosto ja verenkierto.

Tutkimuskohteeksi on kelpuutettu myös yksinkertaiset amebamaiset laakkoeläimet (Placozoa). Ne koostuvat vain neljänlaisista soluista, jotka muodostavat ohuen kiekkomaisen ruumiin selkä- ja mahapuolen.

Placozoer - verdens mest primitive dyr

Laakkoeläimet ovat maailman alkeellisimpia eläimiä. Siksi nukkumisen tutkijoita kiinnostaa, tarvitsevatko myös nämä amebaa muistuttavat eliöt jonkinlaista unta.

© W. Jakob

Ikävä kyllä laakkoeläimiä ei ole onnistuttu pitämää elossa laboratorio-olosuhteissa ja sienieläimet liikkuvat niin hitaasti, että niiden käyttäytymistä on vaikea tutkia. Osa lajeista kulkee merenpohjassa enintään neljän millimetrin vuorokausivauhtia.

Jos selviää, että myös laakko- ja sienieläimet nukkuvat, voidaan olla melko varmoja siitä, että nukahtamiskyky on monisoluisten eläinten yleisominaisuus ja ehkä jopa uni-valverytmin perusta.

Ehkä keskeinen kysymys ei olekaan se, milloin luonto keksi unen, vaan se, milloin valvetila on syntynyt.

Osa tutkijoista uskoo, että valvetila on alkuperältään myöhäisempi kuin itse monisoluiset eläimet. St. Louisissa toimivassa Washingtonin yliopistossa nukkumista tutkiva Paul Shaw totesikin Science-lehdessä: ”Jos eläin elää, se myös nukkuu. En usko meidän kehittäneen unta. Kehitimme valvetilan.”

Proteiini vähentää unisuutta

Osa nukkumisen tutkijoista yrittää ratkaista eläinkokeiden avulla unen alkuperän arvoituksen, osa taas koettaa soveltaa tuloksia ihmisten hyväksi. Tutkimusten mukaan ihmisen ja eri eläinten nukkumista säätelevät perintötekijät, viestiaineet ja proteiinit käyvät jossain määrin yksiin.

Hyvä esimerkki on proteiini Bmal1, jota esiintyy sekä ihmisellä että hiirellä. On osoitettu kokeellisesti, että proteiinilisä pitää hiiret hereillä, vaikka ne kärsivät univajeesta.

Havainto voi johtaa uudenlaiseen uniongelmien hoitoon. Ehkä proteiinilla voidaan ehkäistä väsymystä ja muita valvomisen haittoja.

Mahdollisesti lääkettä voisivat käyttää kaikki ne, jotka haluavat pysyä valveilla pitempään. Jostakustahan saattaa tuntua siltä, että kolmasosa elämästä menee hukkaan, kun nukkuu aina normaalit kahdeksan tunnin yöunet.