Shutterstock
T. rex – urokset ja naaraat olivat erilaisia

T. rexin sukupuolen määritys: Sukupuolilla iso kokoero

T. rexiä koskeva tutkimus on ensi kertaa paljastanut merkittävän eron sukupuolten välillä, ja havainto vaikuttaa käsitykseen pedon käyttäytymisestä ja evoluutiosta.

Tyrannosaurus rex on maapallon historian suurin maapeto. Kaikki T. rexit eivät silti olleet yhtä suuria. Vuoden 2021 tutkimuksessa on saatu selville, että urokset ja naaraat ilmeisesti erosivat toisistaan merkittävästi kooltaan.

Sukupuolten kokoero eli sukupuolidimorfismi ei ole eläinkunnassa tavatonta, mutta hirmuliskoilla sitä on lähes mahdotonta todeta, koska luita on löydetty liian vähän. Paleontologit eivät ole löytäneet siitä todisteita.

Vuonna 2016 yhdysvaltalaistutkijat ottivat kuitenkin ensimmäisen askelen kohti sen todistamista.

T. rex

Yhdysvaltalaistutkijat paljastivat vuonna 2016, että tämä T. rex -yksilö oli luultavimmin naaras.

© Tim Evanson

Tutkiessaan T. rexin luurangon he löysivät siitä medullaarista luukudosta, jota yleensä esiintyy vain munivilla naaraslinnuilla. Kyseinen T. rex -yksilö oli suurella todennäköisyydellä naaras.

Tutkijat eivät ole löytäneet samaa kudosta muiden T. rexien luista, mutta se ei tarkoita, että ne kaikki olisivat olleet uroksia. Kudosta ei nimittäin esiinny niillä naarailla, jotka eivät ole juuri aikeissa munia.

Kaikkien T. rexien sukupuolen määrittämiseksi onkin kiinnitettävä huomiota johonkin sellaiseen luiden yksityiskohtaan, joka voi paljastaa sukupuolen. Ja nyt siinä on onnistuttu.

T. rexillä oli kaksi painoluokkaa

Vuonna 2021 pidetyssä konferenssissa yhdysvaltalaiset paleontologit Evan Jevnikar ja Lindsay Zanno esittelivät mullistavan analyysinsa alustavat tulokset. He olivat käyneet läpi useiden T. rexin luurankojen luiden poikkileikkauksen. Puiden tavoin luissa on vuosirenkaita, ja niiden pohjalta voidaan piirtää jokaiselle eläinyksilölle kasvukäyrä.

Tutkijoiden yllätykseksi kasvukäyrät jakaantuivat kahteen eri ryhmään. Puolet yksilöistä oli kasvanut hyvin nopeasti ja lopettanut kasvunsa aiemmin kuin toinen puoli. Nopeasti kasvaneiden yksilöiden lopullinen ruumiinpaino oli 5–7 tonnia ja hitaammin kasvaneiden 8-10 tonnia.

Vain yksi selitys päti: sukupuolesta johtuva ero.

Tutkijat kävivät läpi useita mahdollisia selityksiä kokoerolle; he esimerkiksi pohtivat, voisiko ero johtua siitä, että kahden painoluokan edustajat olisivat eläneet eri paikoissa tai eri ajankohtina. Lopulta selvisi, että vain yksi selitys päti: sukupuolesta johtuva ero.

Kummat sitten olivat uroksia ja kummat naaraita? Kysymykseen olisi ollut mahdotonta vastata, jos yksi tutkituista luurangoista ei olisi ollut medullaarisen luukudoksen avulla aiemmin naaraaksi määritelty yksilö. Koska se kuului kevyempään painoluokkaan, tutkijat uskovat, että T. rex -naaraat olivat uroksia selvästi pienikokoisempia.

Havainto antaa uuden näkökulman T. rexin käyttäytymiseen ja evoluutioon. Evolutionaarinen selitys lajin urosten isoon kokoon voi hyvin olla esimerkiksi se, että naaraat suosivat parittelukumppaneina suurimpia uroksia tai että urokset usein taistelivat keskenään, jolloin suuresta koosta oli etua.

Koon merkitys urosten menestymiselle ei ole ehkä vain johtanut yhä suurempien urosten kehittymiseen vaan myös saanut lajin koon kasvamaan. Tästä syystä uusi havainto voi valottaa myös hieman sitä, miksi T. rexistä kehittyi kaikkien aikojen suurin maapeto.