© Shutterstock

Tähtisumussa syntyy tähtiä?

Tähtisumut ovat näyttäviä avaruuden kohteita. Miten ne ovat muodostuneet

Nykyään tähtisumua pidetään virheellisenä nimityksenä. Oikea termi on yksinkertaisesti sumu. Monet tähtisumuiksi luullut kohteet ovat tarkemmassa tarkastelussa osoittautuneet tähtijoukoiksi tai galakseiksi, jotka näyttävät sumumaisilta, koska ne sijaitsevat niin kaukana. Varsinaiset sumut koostuvat niin sanotusta tähtienvälisestä aineesta eli pölystä tai kaasusta. Monet sumut ovatkin pöly- ja kaasupilviä, joista syntyy uusia tähtiä, kun pöly ja kaasu tiivistyvät. Osa sumuista taas on kuolleiden tähtien jäännöksiä. Kun suuri tähti elinkaarensa lopussa räjähtää supernovana, sen aine leviää avaruuteen kaasupilveksi. Pienemmät tähdet puhaltavat kuollessaan uloimmat kerroksensa avaruuteen laajenevaksi kaasuvaipaksi. Sumuja on erityyppisiä. Niin sanotut heijastussumut heijastavat läheisen tähden valoa. Kuumien tähtien ympärillä olevat kaasupilvet voivat näkyä emissiosumuina, joiden kaasu säteilee kuuman tähden lähettämän ultraviolettisäteilyn voimasta. Pölypilvet voivat erottua myös niin kutsuttuina pimeinä sumuina, jolloin pöly heikentää tai pimentää sen takana olevien tähtien valon. Tyyppiluokittelu liittyy lähinnä siihen, miltä erilaiset sumut näyttävät Maasta käsin. Fysiikan näkökulmasta eri sumutyypeillä ei ole suurta eroa.