NASA

Tähtiä enemmän kuin hiekkarannoilla hiekanjyviä

Tiedeohjelman juontaja letkautti, että maailmankaikkeudessa on paljon enemmän tähtiä kuin Maan hiekkarannoilla on hiekanjyviä. Onko tähtien määrää laskettu?

Australian National Universityn tähtitieteilijät esittivät kesällä 2003 arvion, jonka mukaan maailmankaikkeudessa on 70 000 triljoonaa tähteä. Luvussa seitsemää seuraa 22 nollaa.

Tähtitieteilijät perustivat käsityksensä teleskooppihavaintoihin. Tietyn avaruuden osan tähdet laskettiin. Sitten niiden valovoimaa verrattiin maailmankaikkeuden kokonaisvalomäärään. Kertolaskun avulla päädyttiin lopulliseen arvioon.

Tutkimukseen osallistuneen Simon Driverin mukaan todellinen luku voi olla jopa arvioitua suurempi, koska havainnot tehtiin vain galakseista, jotka näkyvät Maahan sijoitetuilla teleskoopeilla. Koska maailmankaikkeus on nykykäsityksen mukaan ääretön, on todennäköistä, että tähtiäkin on äärettömän paljon.

Lue lisää siitä, miten tähdet syntyvät.

Ennen kuin oletettua tähtien määrää voidaan verrata hiekanjyvien määrään Maassa, täytyy pystyä arvioimaan, paljonko maapallolla on hiekkaa. Hiekaksi kutsutaan kiviainesta, jonka raekoko on 0,2–2 millimetriä. Jos oletetaan, että hiekanjyvien keskimääräinen raekoko on vaikkapa 0,25 millimetriä, kuutiometrissä hiekkaa on 64 miljardia hiekanjyvää.

Tarkkaa tietoa maapallon hiekkarantojen koosta ei ole, mutta on esitetty, että niiden yhteispituus olisi 1,5 miljoonaa kilometriä. Sen sijaan niiden keskileveydestä ja hiekkakerroksen paksuudesta ei ole tutkittua tietoa. Ajatusleikinomaisesti voitaisiin olettaa, että hiekkaa on rannoilla keskimäärin 50 metrin leveydeltä ja metrin paksuudelta. Tässä tapauksessa rannoilla olisi 4800 triljoonaa hiekanjyvää.

Luultavasti tähtiä on todellakin enemmän kuin hiekkarannoilla hiekkaa. Aavikoilla hiekkaa sen sijaan taitaa olla aika paljon enemmän.