Raskas tähti on sisältä sipuli

Minua kiinnostavat raskaat tähdet. Miten ja mistä ne ovat syntyneet, ja mitä niiden sisuksissa oikein tapahtuu?

Heavy star

Tähti muodostuu

Tähti syntyy, kun iso kaasu- ja pölypilvi romahtaa kasaan oman painovoimansa vaikutuksesta. Paine ja lämpötila sen sisällä kasvavat niin valtavaksi, että vety-ytimet alkavat sulautua yhteen eli fuusioitua. Kun vety fuusioituu heliumiksi, vapautuu suuria määriä energiaa.

Raskas tähti on Aurinkoa muhkeampi

Raskaaksi tähdeksi kutsutaan tähteä, jonka massa on yli kahdeksan kertaa niin suuri kuin Auringon. Tähden ytimessä vallitseva paine ja lämpötila riippuvat tähden massasta. Mitä suurempi massa on, sitä nopeammin vety loppuu ytimestä, minkä jälkeen helium alkaa fuusioitua siellä hiileksi ja hapeksi ja vety-ydinten fuusio jatkuu lähempänä tähden pintaa.

Ydin kutistuu

Kun helium loppuu, ydin romahtaa kasaan, ytimen paine ja lämpötila nousevat räjähdysmäisesti ja ydin kutistuu ja sen tiheys kasvaa. Sen jälkeen ytimessä alkavat fuusioitua hiiliatomit, ja heliumfuusiot jatkuvat ytimen ulkopuolella.

Fuusiossa syntyy raskaita aineita

Ytimen fuusioissa syntyy yhä raskaampia alkuaineita. Tähteen muodostuu sipulimainen rakenne, jossa fuusioita tapahtuu kerrosten rajalla. Tämä vaihe enteilee tähden loppua. Hiilen jälkeen ytimessä fuusioituvat ensin neon-, sitten happi- ja lopuksi piiatomit. Piin fuusiossa muodostuu radioaktiivista nikkeliä, joka hajoaa nopeasti raudaksi.

Supernova räjähtää

Lopulta tähden ytimessä ei enää ole mitään, mikä voisi tuottaa energiaa fuusioitumalla, ja jäljellä on vain rautaa. Tällöin rautaydin romahtaa kasaan, minkä jälkeen tähti räjähtää supernovana.

Lue lisää alkuaineista.