Shutterstock / vchal
Singulariteetti kaataa fysiikan lait

Singulariteetti kaataa fysiikan lait

Mustan aukon keskipisteessä on singulariteetti. Mitä sen olemuksesta tiedetään?

Mustiin aukkoihin liittyvä singulariteetti on aika-avaruuden paikka, jossa yhtä tai useaa fyysistä suuretta ei voida määritellä, koska niiden arvot ovat äärettömän suuria. Mustan aukon keskuksessa massa on tiivistynyt äärettömän pieneksi pisteeksi, ja energian ja massan tiheys on äärettömän suuri.

Nykyisen fysiikan termein singulariteettia ei pystytä luonnehtimaan juuri mitenkään. Ei nimittäin tunneta luonnonlakeja, jotka pätevät silloin, kun fyysisten suureiden arvot ovat äärettömiä.

Asia on ilmaistu myös sanoin ”fysiikan lait romahtavat singulariteetissa”.

Suhteellisuusteorian mukaan singulariteetista voisi alkaa niin sanottu madonreikä, joka yhdistää avaruuden kaksi kaukaista kolkkaa. Luonnossa ei nykykäsityksen mukaan pitäisi esiintyä mitään ääretöntä, joten käytännössä singulariteetit ovat pikemminkin teoreettisia konstruktioita kuin todellisia luonnonilmiöitä. Ei tiedetä, miltä singulariteetti näyttää tai miten se käyttäytyy.

Sitä ei ehkä koskaan voidakaan havaita, koska mustasta aukosta ei pääse pakenemaan mitään, ei edes valoa.